Előző-------------------------------- Tartalomhoz----------------------------------- Következő

DIÓTERMESZTÉS A VILÁG KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIN

Vázlat:
Franciaország
-Grenoble
-Périgord
A francia diótermesztés folytatása
Anglia
Németország, Hollandia
Dánia
Svájc, Ausztria
Spanyolország
Portugália
Olaszország
Görögország
Horvátország, Szerbia
Szlovénia
Kép helye Kalifornia
Kanada
Románia
Moldávia
Ukrajna
Oroszország
Törökország
Szíria
Irán
Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisztán
India, Pakisztán, Afganisztán
Kína
Japán
Korea
Marokkó
Argentina
Chile
Ausztrália
Újzéland

Szakmai tanulmányútra invitálom tisztelt diótermesztő Kollégámat. Mindenkitől lehet tanulni. Ha mást nem, azt, hogy hogy nem szabad a diófával, a dióval bánni.

Bár, meg kell mondjam, a pozitív példa gyakoribb.

Először is, nézzük meg a következő apró térképen, hol folyik árutermelő diótermesztés. Kár, hogy a kép oly kicsi, mert nagyon pontos. Kérem a figyelmet többek között Argentina, Japán, Ausztrália területére irányítani, mert pontosan mutatja, az adott országokban is melyek a diótermő vidékek.

Kép helye

Előre bejelentem, csak a zölddel jelölt vidékekre utazunk, a világ maradéka nem érdekel minket.

Franciaország

Mottó:
"S'il y a des noix, l'hiver sera froid."
(Ha van dió, a tél hideg lesz.)
(francia közmondás)

Franciaország Európa vezető diótermelője, az európai termelés negyedét adja, évente mintegy 30.000 tonnával. És vezető dióexportőre is, exportja Európán belül talál vevőre.

Kép helye

A franciaországi diótermesztés története a rómaiak idejéig, Julius Caesar galliai hódításaiig nyúlik vissza. Galliába a római légiók nyomában jutott el a diófa. Így tartja ezt a hivatalos történetírás. De arra nem ad magyarázatot, hogy amikor a légiók Galliába értek, feljegyezték, hogy a gall nők hajukat és ruháikat diófestékkel festették. Bizony, többezer évvel előbb is ott volt már a diófa, a kőkorszaki barlanglakók lakhelyein megtalált diómaradványok is tanúskodnak róla.

A mai francia földön a diófák terjedésének újabb nagy lökést adott Nagy Károly 812-ben kiadott rendelete, amely nagyarányú telepítést írt elő.

Kép helye A francia tájegységek közül Provence és Dauphiné a korai középkor óta hagyományosan jelentős diótermő vidék volt, amint arról a korabeli oklevelek tanúskodnak. A 11. századból fennmaradt számadások szerint ezeken a vidékeken általános volt, hogy a hűbéresek kötelezettségeiket dióban egyenlítették ki, (pl. Saint Hugues és Domene községek), a dió értékmérőként funkcionált.

A dió jelentőségét sok kora-középkori francia diós falunév is igazolja, amelyek közül a legrégebbi a Grenoble-közeli Noyarey.

Franciaországban a diófák története a francia történelemmel kapcsolódott össze. A legnagyobb csapást Napóleon mérte a francia diófákra, mert mérhetetlen háborúihoz sok fegyverre volt szükség, ezért a diófák nagyobb részét kivágták. Ugyanakkor a kontinentális zárlat a dió exportpiacát semmisítette meg. Az 1709-es fagy már csak hab volt a tortán.

Ha Franciaországban a diófákat csodáljuk, és a helyiekkel értekezni akarunk a diótermesztés mibenlétéről, ne csodálkozzunk, ha nem a szótári nevén, noyer-nak mondják a diófát. Értsük meg azt is, ha helyi, tájnyelvi elnevezéseit használják. Leginkább noguier-nek említik, de előfordul calotier, calottier, écalonnier, gagouier, goguier és gojeutier is.

A dió fogalma régóta él a francia kifejezésekben, szólásokban. A középkorban egy diónyi mennyiségen a mérhető legkisebb mennyiséget értették. Napjainkban pedig a családias kifejezésmódban a "dióban" azt jelenti, hogy ingyen.

A francia diófajták hírnevesek, véleményem szerint érdemükön felüli mértékben. A neves és elismert fajták mellett olyan fajtanevekkel is találkozni, mint

Ezek nem elismert diófajták, hanem népszerű elnevezések, nem kell őket komolyan venni.

Francia táj diófákkal:

Kép helye Kép helye

Egy francia diósgazda tanyája:

Kép helye

GRENOBLE

Kép helye Bár Franciaország területének túlnyomó része alkalmas diótermesztésre, két körzetben, Dauphiné-ben Grenoble-Valence vidékén és Périgordban alakult ki nagyobb kultúrája. A Grenoble-i termőtájon emberemlékezet óta sok diófa nőtt. 1660-ban úgy írta Nicolas Chorier "Dauphiné történelme" című munkájában, hogy a vidéken nagy számú és általános a gesztenyefa és a diófa. 1730 körül már úgy jellemezték a tájat, mint diófákkal borított vidéket.

A diótermesztés főleg a 19. században fejlődött nagyra. A felfutás oka az volt, hogy előbb a selyemhernyókultúrát érte kivédhetetlen járvány 1858-ban, majd az 1870 körüli filoxéra-fertőzés nagy területeken pusztította el az addigi szőlőkultúrát, és Dauphiné-ben az eperfák és a szőlő helyébe mindenhol diófát telepítettek.

A Grenoble-i termőtáj diótermesztésének felfutását Baltet Károly 1885-ös szakcikkének mondataiból érzékelhetjük a legjobban: "Csak maga Vinay és Tullins kerületek 2 millió frank értékű Mayette diót visznek ki Pétervárra, mely a Rhone folyón talpakon szállíttatik Marseillebe és ott talpastól mindenestől eladatik. Marseille maga 1881-ben 32 ezer mázsa diót, mogyorót és mandulát rakott fel hajókra 2 millió 700 ezer frank értékben és a francziaországi vámhivatal ugyanazon évben, tíz millió kilogramra teszi ezen három gyümölcs kivitelét összesen."

A Grenoble-i dió "nemeslevelet" 1938. június 17-én kapott, amikor minőségét államilag elismerték, "Appellation d'Origine Contrôlée" (AOC) minőségben. 1996-ban pedig a termesztett növények közül elsőként a Grenoble-i diót ismerte el eredetmegjelöléssel védett termékként az Európai Unió.

A Grenoble-i diótermelő körzet és diói:


Kép helye Kép helye

Községenkénti bontásban láthatjuk a diótermő terület nagyságát. A színek 20 és 50 hektárnál változnak.

Kép helye

A Grenoble-i körzet részletesebb térképe és diói:


Kép helye Kép helye

A jelenlegi diósgazdák már a harmadik nemzedéket képviselik az eredet-elismerés óta. Az eredet-megjelölésre féltékenyen ügyelnek, a zárt termelési körzeten kívül 1 m-rel már nem kaphat a dió Grenoble-i eredet-megjelölést.

Jellemző tájkép Grenoble vidékén:

Kép helye

A Grenoble-i diótermő táj "fővárosa" Vinay városka, amely méltán érdemli ki a magyar diótermesztők figyelmét is. A város teljes határában szinte nincs is más, csak dióskert. Ezt tessék szó szerint venni, tisztelt Kollégám! Vinay város határának látképe:

Kép helye

Dióskertek Vinay határában:


Kép helye Kép helye

És a várost környező mintegy 20 községben is a diófa az uralkodó növény, még szántóföld is alig van. Az előző képen a városba vezető országút látszott. Az is a dióerdőben húzódik, de a mezőgazdasági mellékutak is szinte eltűnnek a diófák között.

Kép helye

Dióültetvény Pontcharra község határában, Grenoble vidékén:

Kép helye

Kép helye A Grenoble-i diótermelők el is misztifikálják a diójukat, mintha az olyan rendkívüli lenne. A diófa-ültetésre megfelelő helyet csak ők tudják kiválasztani, mert az már a vérükben van. A dióművelés tradícionális eljárásait modern eszközökkel végzik, de azt nem árulják el, mik azok a tradícionális eljárások.

Pedig - véleményem szerint - hazai adottságaink jobbak, mint a Grenoble-i híres körzet adottságai. Legfőképp jobbak a talajaink. Tápanyaggal jobban ellátottak, mint a meszes kőzet aprózódásából származó, köves-kavicsos, gyenge minőségű Isere menti teraszok.

És kárpát-medencei sajátos klímánk a dió tenyészidőszakában alacsonyabb relatív páratartalmú levegőt biztosít diófáinknak, mint ami a Grenoble-i termőtájon szokásos, ahol nagyobb gondot jelent a gnomónia elleni védekezés.

Diófáink termőképessége a fentiekből adódóan - és fajtájuknál fogva is - nagyobb.

Ami viszont a diótermesztés múltját illeti, sok tanulnivaló, megszívlelni való szűrhető le a nagy hagyományú francia diótermesztésből - anélkül, hogy hasraesnénk előttük.

A diótermesztés gépesítését korán megkezdték. Magasra hordó permetezőgép munkában, anno:

Kép helye
Kép helye

Kép helye A diótermés szárítását, manipulálásaát, tárolását hagyományos, eleinte kizárólag fából, később betonoszlopokon álló, fából épült diószárító építményekben, emeletes diópajtákban végezték. A pajták aljzata és oldala egyaránt fenyőlécekből készült, és nyitott volt a négy égtáj felé, hogy bármerről fújjon is a szél, átszellőzzön. A közvetlen napfénytől, a túlzott felmelegedéstől fa- vagy cseréptető védte a száradó diót.

Egy egyszerűbb és egy kétemeletes diópajta:

Kép helye
Kép helye

Jellegzetes francia diószárító, válogató és tároló építmény ma:

Kép helye

Az előző képen nem látszik, de az emeleti födém hézagos, szellős:

Kép helye

A dió szárítása szétterítéssel, eleinte napi kétszeri, majd egyszeri forgatással végezhető.

Így néz ki, amikor tele van az emelet dióval:

Kép helye

Az emeleten hely van a diómanipuláló gépeknek, a szín alá pedig beállhatnak a dióművelés, -betakarítás gépei.

Kép helye Kép helye

Úgy tartották a francia diótermelők, hogy a jó diószárító pajta annyit jelent egy diósgazdának, mint a jó pince egy borosnak.

Kép helye

A Grenoble-i termőtáj diótermését a termelők által alapított és fenntartott hatalmas Coopenoix szövetkezet vásárolja fel, készíti ki és adja el.

Kép helye

Kép helye

A termesztők tulajdonában van, eddig sikeresen védett ki minden felvásárlási kezdeményezést. Valódi szövetkezetként működik, minden tagnak egy szavazata van. A diótermesztők anyagi hozzájárulásából jött létre, és ugyancsak a termesztők hozzájárulásából valósítja meg technológiai fejlesztését. A termesztők az értékesített dió árát 5 % levonása után kapják meg, amiből 1 % a szövetkezet működését fedezi, 4 % beruházásra megy.

A termesztők maguk vihetik be a nedves diót a szövetkezetbe, de aki erre nem képes, annak diójáért teherautót küldenek. De csak a Grenoble-i zárt termelési körzet termesztője lehet tag a szövetkezetben.

A fogadógarat, ahova a nedves diót ürítik:

Kép helye

A mosás, fehérítés, szárítás, kalibrálás technológiájától most tekintsünk el, az azonos technikájú, csak nagyobb méretű, mint a hazai legnagyobb termesztők, feldolgozóké. A kalibrálás 2 mm-enként történik.

Kép helye

Az osztályozóhengerről lejött diók a válogatószalagon:

Kép helye Kép helye

Tárolt héjas dió a hűtőkamrában. (Elnézést, sötét volt bent.)

Kép helye Kép helye

Héjas diót is nagyban értékesítenek, és minőségi dióbelet is. A héjas dió gépi kalibrálását kézzel ellenőrzik:

Kép helye

Az apróbb méretű dióból is kiváló feles dióbelet készítenek, még a 26-28 mm-es méretet is feldolgozzák.

Kép helye

A dióbeles zacskókat kartondobozba gyűjtik, amit gép hajtogat. A dióbél-csomagoló gépsor végére a repülőtereken használatos detektoros kaput építettek be, az esetleges fém-szennyeződés észlelésére.

Kép helye

Árumennyiségük fél Magyarországnyi. Héjas dió és dióbél kínálatuk:

Kép helye
Kép helye

Minden árutételt utólag is minősítenek.

Személyes benyomásom a lenyűgözöttség volt. Erre mi sose lennénk képesek. Jó harminc évet dolgoztam a magyar mezőgazdasági szövetkezeti mozgalomban, de be kell látnom, a francia magángazdák szövetkezetpártibbak, mint mi voltunk. A minőségi francia dió uralja Európa igényes piacát. A jó minőséggel, a jó marketinggel akkora igényt teremtettek, amit talán már ki se tudnak elégíteni.

A másik benyomásom egy kis kétkedés. Amikor azt olvasom a moldáv hivatalos statisztikában, hogy a moldáv dió második legnagyobb importőre Franciaország, és ugyanakkor a francia diókínálat belföldön is, külföldön is csak francia diót kínál, felmerül bennem, hogy hova lett a Franciaországba került moldáv dió. Nem tudom.

Van egy sejtésem: Mindenki hazudik.

De ne rágalmazzuk tovább a szimpatikus Coopenoix-t, van más is, például Alain Riviere. A cég Vinay városában tevékenykedik, hatalmas diófeldolgozó, manipuláló üzeme van. Diószüret idején a termelőktől a rázó- és felszedőgépektől bekerülő diót vásárolja fel, maga szárítja, manipulálja. Valószínű, a szövetkezeten kívüli termesztők áruját veszi meg, és talán importál is.

A cég vinayi üzemének képe madártávlatból:

Kép helye

A nedves dió fogadására és a készáru tárolására szolgáló helyiségek az Alain Riviere cégnél:

Kép helye Kép helye

Most, hogy láttuk, mi folyik Grenoble mellett, - mi folyna, hát az Isere folyó, - néhány diófás tájkép erejéig nézzünk körül ezen a gyönyörű tájon, utána pedig induljunk el nyugatnak, Périgord felé.

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább