Vissza------------------------------------------------------------ Tartalomhoz

Tervezzük meg saját diószárítónkat!

Tisztelt gépész Kollégám, vagyunk mi is annyira kreatívak, mint az előbb említett külföldi diószárító berendezések gyártói. Tervezzük meg magunk a szükséges diószárítónkat! Ilyent, mint amit a képen látunk.


Utána pedig gyártassuk le a helyi legügyesebb lakatossal. (Ha nem ismer ilyent, tudok kivitelezőt ajánlani.)

Abból indulunk ki, hogy a szárító a szüret utáni munkák gépesítésének kulcs-eleme, hat a többi munkaművelet gépesítésére is.

Mik a követelmények egy jó diószárító iránt?

Követelményeink vannak már, most a szárító típusának a kiválasztása következik.

Kép helye Ha henger alakú, középen csigás szárító az elképzelésünk, mint amilyen például a francia GB cég bemutatott szárítója, igazán egyszerű dolgunk van. Úgy teszünk, mint az egyik tiszaújvárosi diótermesztő kolléga, írunk a cégnek, tervrajzot kérünk tőle, és annak alapján itthon legyártatjuk.

A másik lehetőség a 45°-os rácsos aljzattal ellátott szárítószekrény (jobbra). A dió betermelése fölülről történik, ürítése elől, alul, egy ajtó megnyitásával.

Kép helye Esetleg billentéssel segíthető az ürítés.

A harmadik a szellőzőcsatornás rendszer, amit a következő kép mutat. A képen két változat látszik. A szellőzőcsatorna készülhet betonból, ez akár a padlószint alatt is futhat, vagy kiemelve, mint a képen. A csatorna fölé egymás mellé helyezhetők a diót tartalmazó konténerek, amelyek alja rácsos. Ha nem készítünk betoncsatornát, maguk a konténerek is kialakíthatók úgy, hogy alsó részük képezi a csatornát. Mindkét esetben targoncával, emelővillával mozgathatók a konténerek. A csatorna 10-15 m hosszú legyen, és akár négy konténer is elhelyezhető rajta.

Kép helye Vagy válasszunk tornyos rendszert, amiben 2-3 szinten szárad a dió, szintenként elhelyezett tálcákon. A tálcák lentről lánccal mozgathatók, billentéssel leüríthetők. A dió egy-egy ürítéskor egy tálcával lejjebb kerül, és az egyre szárazabb dió egyre szárazabb levegővel találkozik, az ellenáram elve alapján. Ez a leginkább energiatakarékos, de sajnos, betáplálásához felhordószalag nélkülözhetetlen. Levegő rengeteg kell hozzá, 2000 m3 óránként, négyzetméterenként. Viszont a teljesítménye is a legnagyobb, több, mint 15 tonna dió egyszerre megszárítható egy tornyos szárítóban.

Ez eddig négy típus volt. Létezik még olyan is, amelynél a meleg levegő részben visszavezetésre kerül, energiaspórolási céllal. Vagy olyan, amelynél a légáram visszafordítható. És a korábban említett egyéni elgondolások, a szilvaaszaló, a dohányszárító, stb.

A technikai megoldások keresése közben egyről ne feledkezzünk el, a szárítani kívánt dióról. A hőmérséklet nem haladhatja meg a 40 C°-ot, és ha diófajtánk olyan, amelyik erős, gyors szárításkor csőrös szétnyílásra hajlamos, a hőmérsékletet eleve alacsonyabbra tervezzük. A magyar fajtákról nem ismerek olyan leírást, ami szerint szétnyílásra hajlamuk lenne, de biztos ami biztos, néhány kilónyit szárítsunk melegen, akár a sütőnkben is.

A célszerű szárítótípus kiválasztása a szárítani kívánt dió mennyiségétől is függ. Alapadatként arra számíthatunk, hogy a szárító üzemeltetése iránt lökésszerűen fog az igény ősszel jelentkezni. Egy-egy gazdaságban nyilván csak egynéhány diófajta terem, minden fajtának jellemző érési ideje van. És megnöveli a szárítókapacitás iránti igényt, ha géppel szüretelünk, mert akkor egyszerre sokat hozunk be.

Ezek figyelembevételével úgy helyes kalkulálnunk, hogy a várható éves összes termés negyedrészét szárítjuk le egyszerre, vagyis a szárítókapacitásunkat négyszeresen tudjuk egy évben kihasználni.

Ehhez már csak azt kell hozzászámítanunk, hogy a dió átlagos köbmétersúlya szárazon kb. 300 kg, és már tervezhetjük is a szükséges szárítókapacitást köbméterben, és a köbméterigény alapján a szárítókamrák mérete is kialakítható.

A következő táblázat illusztrálja az elmondottakat, kézi és gépi diószüret esetén.


Kép helye

Válasszuk meg a körülményeinknek megfelelő energiaszolgáltatást. Gáz, villany, gázolaj, tüzifa fűtőértékének összehasonlítására van adatom, de más energia is számításba jöhet, kalkuláljunk az aktuális és várható energiaárakkal, beszerzési lehetőségekkel.

1 kg propán-bután gáz energiája megfelel 12,8 kW elektromos energiának, 1,3 liter gázolajénak, vagy a fa fajtájától függően 3-6 kg tüzifa energiájának.

A szárítás hőszükséglete 6500-8500 kcal, vagyis 7,5-10 kW dió-köbméterenként.

Például 4 m2 szárító-kamra alapterület és 80 cm rétegvastagság esetén 32 kW energiával szárítható meg a dió.

A meleg levegőt ventillátorral nyomatjuk át a diórétegen. Egy méter magas diórétegen 1500-2000 m3 levegőt kell óránként átfúvatni. A például hozott diómennyiség ventillátor-teljesítmény iránti igénye tehát legalább 4800 m3 óránként, ha 1500 m3-rel számolunk. 2000 m3-rel akkor kell számolnunk, ha szárítónk többszintes.

A ventillátor nyomásigénye pedig 1 méter dió rétegvastagságra 35 vízmilliméter, vagyis a példa szerinti 80 cm-re 28 mm.

Azért kell ennyi levegő, mert ha a szárító levegő lassan halad át a diórétegen, az alsó diókból felvett vizet kicsapathatja a felső diókra.

A légáram helyes sebességéről műszer nélkül, egyszerű módszerrel győződhetünk meg.

Vegyünk egy A/4-es, 80 g/m2 súlyú gépírópapírt, vágjuk félbe, és fektessük a dióréteg tetejére. Akkor helyes a légáram sebessége, ha 2-5 milliméterre felemelkedik a fél-papír. Ekkor a légáram 1000m3/m2 óránként. Ha a félpapírt kettőbe hajtjuk, így a két negyed-papírt emeli meg 2-5 mm-re a levegő, a légáram 2000m3.

Nagyobb se legyen a szélerősség, mert az energiavesztést okoz.

A dió akkor szárad, ha a szárító levegő relatív nedvességtartalma legfeljebb 40 %. A relatív nedvességtartalom azt jelenti, hogy az adott hőmérsékleten a levegőben levő víz hány százaléka annak a víznek, amivel a levegő annyira telített, hogy többet nem tud befogadni, és a levegőben levő víz már kicsapódik. A relatív negvességtartalom minden hőfokon más, a meleg levegőben megtartható víz a sokszorosa a hideg levegőének. Általában azt mondhatjuk, hogy a diószárítás körülményei között 1 C° hőmérséklet-növelés 5 % relatív nedvességtartalom csökkenéssel jár.

A levegő 15 C°-on 10,9 g vizet képes megtartani, tehát 15 C°-on 10,9 g a 100 %. 25 C°-on 20,7 g, 35 C°-on 37,6 g.

A hőmérséklettel egyidejűleg mért relatív nedvességtartalom mérésére egészen olcsó digitális készülékek kaphatók, a környezeti levegő relatív nedvességtartalmából is kiszámíthatjuk a száradó dión áthaladó levegő relatív nedvességtartalmát, de a szárítón belül is mérhetünk.

Fordítva is számolhatunk. Ha az őszi esős, ködös diószüreti szezonban 18 C°-ot és 95 % relatív páratartalmat mérünk, akkor a 40 %-os páratartalom eléréséhez (95-40)/5=11 C°-os hőmérséklet-emelés szükséges, vagyis 29 C°-osnak kell lenni a szárító levegőnek.

És hogy egy kicsit bonyolítsuk, a vizesen bekerült diót előszáríthatjuk, a tényleges szárítás előtt. Az előszárítás nem a dióbél száradását célozza, hanem a felesleges nedvesség eltávolítását a dió héjáról. Rövidebb ideig, alacsony hőfokon történhet, pl. 25 C°-on. Vagy ha diónk héja szétnyílásra hajlamos, 20-22 C°-on.

Ha szárítószekrényünket, fűtőberendezésünket, ventillátorunkat a fentiek szerint méreteztük, mennyi idő alatt szárad meg a berakott dió?

Ez a berakott dió nedvességtartalmától függ, ami pedig attól, hogy a dió mennyire érett, magas víztartalommal ráztuk-e le, vagy megvártuk, amíg a fán részben megszárad. És attól, hogy dióéréskor mennyire esős az idő. A következő francia táblázat csak hozzávetőleges, mert a magyar gyakorlatban szárazabb diókkal számolhatunk.


Kép helye

Most már finomíthatjuk igényeinket, egyéni elképzelés alapján. Az előszárítást már említettem, a használt levegő visszavezetését még nem. Ha olyan berendezést építünk, hogy a levegő visszavezethető legyen, arra csak a szárítási idő második felében kerítsünk sort.

Ha elkészült diószárító berendezésünk, hozzákezdhetünk a szárításhoz. Fordítsuk figyelmünket újból a dió felé.

Kép helye Akkor lesz eredményes a szárítás, akkor kapunk szép dióbelet, ha egy tartályba egyszerre egyforma diót tárolunk be. Ha fajtára nem is egyformát, de nagyjából azonos nedvességűt, ami azt jelenti, hogy egy időben betakarított, a földön legfeljebb két-három napon át kint aludt diót, amit beszállítás után várakoztatás nélkül raktunk a szárítóba.

Megszárítottuk tehát a diót. Mikor mondhatjuk száraznak? 12 % nedvességtartalomnál. A nedvességtartalmat megbecsülhetjük magunk is, de mérhetjük is, ha már rendelkezünk elég tapasztalati adattal, diófajtánként. Adott térfogatú dió súlyából következtethetünk a víztartalmára, a francia kutatók 10 liter dióra adják meg a diósúlyt, a víztartalom függvényében, saját fajtáikra. Ez függ a fajta jellemző alakjától, nagyságától. De műszerek is léteznek, amelyek az elektromos vezetőképességen alapulnak. Ezeket gabonák nedvességtartalmának mérésére fejlesztették ki, de hozzávetőleges eredményt a dióra is adnak. És még egy módszer: A dió akkor érte el a 12 %-os szárazságot, ha a megtört dióban a belső válaszfal hajlításra már eltörik.

Bármennyire is egyszerűnek látszik, a diószárító üzemeltetése mégse veszélytelen. Ha illetékes szakhatóságok nem is írnák elő számunkra, azért legyünk figyelemmel a következő biztonsági szempontokra, tartsuk be azokat.

A héj fehérítése

Én nem értem, hogy miért, de a dió kereskedelmi értékét növeli, ha a héj színe világos. Talán a nyugati, fehér fogyasztók értékítélete miatt, akik a fehér kultúrkörben szocializálódtak. (Ami - aki - fehér, az többet ér, mint a nem fehér.) És nem ismerik a dió természetes színét.

A világos héj elérése érdekében egyes technológiák szerves részét képezi a fehérítési eljárás is.

A szárítás előtti fehérítésnél a diót 2 %-os nátriumhidroxid, vagy 1,5-5 %-os kénsavas - más források szerint kénessavas - oldatban mossák rövid ideig, ezután leöblítik és szárítják. Vagy zárt helyen - esetleg hordóban - kénlap égetésével kénezik. Hülyeség - szerintem. A kénezés a sérült, nem ép héjú dióra káros is, ízelváltozást okoz.

Argentinában pedig nátriumhipokloriddal - azt mondják, van ilyen vegyszer, én nem tudom - fehérítik a diót.

Indiában is általános a dió fehérítése, mert a diókopáncs jellemző barna foltokat hagy a dió héján. A mosást is kosarakban végezték, és a kosarakban lévő diót mártják vegyszeres oldatba. A fehérítést 10 másodpercig szódás-meszes oldatban, majd 1 másodpercig gyenge kénsav-oldatban végzik. A fehérítés eredményeként a dióhéj felszíne sima, krémes, kellemes színű lesz.

Vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a fehérített héjú dió belén vegyszermaradványok találhatók. Úgy gondolom, ezek károsak az egészségre, de legalábbis nem képeznek a fogyasztó számára értéket. Ezért a magam részéről a fehérítéstől tartózkodom, és erre biztatom tisztelt diótermesztő Kollégámat is.

Fehérített olasz és fehérítetlen hazai dió összehasonlítása következik. Tisztelt diófogyasztó Kollégám, Ön melyiket venné meg?

Kép helye

Kép helye Szárítás után is van lehetőség a dió fehérítésére. A száraz, válogatott diót 2 %-os nátriumhipoklorid (NaOCl) oldatban, vagy elektrolízis által felszabadított nascens klór tartalmú konyhasóoldatban - 30-50 másodpercig - kezelve mellékíz nélküli világos árut kapunk. Olyant, aminek a színe még természetesnek hat, és egyöntetűbb, mint a kezelés előtt. És nincsenek a dión fekete foltok.

Fehérített görög dió:

Kép helye

A vegyszeres kezelés után gyors átöblítés és utószárítás szükséges.

Hát, így vegye meg az igényes fogyasztó a világos héjú diót, hogy nem tudja, milyen vegyi anyagokkal kezelték, hogy magas igényét kielégítsék!

A dió válogatása, osztályozása

Kép helye Ha azt akarjuk, hogy szép árudiónk legyen, a diószüret teljes ideje alatt, továbbá a szárítás, manipulálás, előkészítés alatt állandóan válogatni kell. Ha kézzel szedjük össze a diót, a válogatás ott kezdődik, hogy a szemmel láthatóan beteg, fekete kopáncsú diót fel se szedjük. Szedés után még kint a dióskertben is válogatunk, a szedők közül egyet azzal bízunk meg, hogy a többiek által összeszedett rossz diót - és a közé került levelet és egyéb szennyeződést - dobálja ki.

A szárítás során, a tárolás során a gondos diósgazda ahányszor a dió közelébe kerül, a csúnyább, rosszabb, apróbb szemű diót mindig kiszedi a többi közül, és külön szárítja, tárolja.

Legtöbbször külön válogatási munkaműveletet is be kell iktatnunk a munkák sorába.

Rázóasztalos válogatási technika, archív francia fotókon:

Kép helye Kép helye Kép helye

Osztályozni pedig akkor kell a diót, ha héjasan hozzák forgalomba.

A nagyobb termelők a dió letörésére, letöretésére, a bél kiválogatására képtelenek, mert rendkívül munkaigényes.

Kép helye

A nagyüzemek helyesen is teszik, ha héjasan értékesítenek, ameddig a piacon a héjas dió elhelyezhető. A gyakorlatban ez az exportpiacot, a német piacot jelenti. A jómódú német fogyasztónak nem derogál magának megtörnie a borozgatáshoz vagy házi felhasználásra vásárolt diót.

Nem így a magyar fogyasztó. Az nem vesz mást, csak dióbelet. De a diótörésről majd később. Előbb próbáljuk meg héjasan eladni, ha megveszik. Ehhez kalibrálni kell.

Felöntés:

Kép helye

Régen így kalibrálták a diót Franciaországban:

Kép helye

Kalibráló gépet egy ügyes mester házilag is tud készíteni. Baktalórántházán láthatunk ilyent. A lényege egy rázóasztal, amin a kalibrációnak megfelelő lukak vannak. A felöntött dióból a méretnek megfelelők az asztal végén gyűlnek tartályba, a kisebbek áthullanak. Több rostalap helyezhető egymás alá.

Kép helye Ha nincs kalibráló gépünk, - a kisebb termesztőknek minek is lenne, - szemre is kalibrálhatunk, amint a jobboldali, törökországi felvétel mutatja. A kisebb diókat kapkodjuk ki a méretben megfelelők közül. A gyakorlatban ritkán kell a kép szerinti méretellenőrzést elvégezni, gyorsan hozzászokik az ember szeme a mérethez.

A héjas dió iránti kereskedői igény lehet például 25 mm, 25-30 mm, 30-35 mm és a 35 mm fölötti osztályozás. Létezik 28 mm+, 30 mm+, 32 mm+ és így tovább 2 mm-enként, 38 mm-ig, szóval, van ilyen kereskedői igény is, ami azt jelenti, hogy az egyes osztályokban a megadott méretnél kisebb dió nem lehet, csak nagyobb. Egy a biztos, a kereskedő határoz meg mindent, a termesztő csak alkalmazkodik.

A hazai fajták diójáról nincs olyan részletes kimutatásunk, mint amilyent Kaliforniában évente készítenek az ottani diókról. Átlagban azt mondhatjuk, a mi diónk valamivel nagyobb 30 mm-nél, így jó, egyöntetű áru előállítására alkalmas. A hazai nemes dió méretével nem vagyunk versenyhátrányban a kaliforniai dióval szemben, hiszen ott az átlagos méret 1990-2000. között 31-32 mm volt, kevés évben, helyen és fajtánál haladta ezt meg.

Az osztályozást a válogatás előzi meg, amikor a dióból kiszedik a törött és nem szép darabokat. Ha gépesítik, a válogatásra hosszú, lassú szalagú asztalokat használnak, vagy rostaszerkezeteken, illetve megfelelő furatú osztályozó hengereken szokott a válogatás történni.

Most látom, belelendültem a héjas dió válogatásának témakörébe. Kár volt. Igazából majd a dió áruvá készítése fejezetében fogom tárgyalni, ez csak a bevezetés volt.

32 mm+ méretre osztályozott Milotai 10-es dió:

Kép helye

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább