Vissza-------------------------------- Tartalomhoz

Buroktalanítás, mosás

Mottó:
„Kihasadt a dió
Zöld zakója,
Nem csoda, viseli
Tavasz óta”
(Pákolicz István: Dió)

A rázott dió 60-90 %-ban is tartalmazhat zöld burkot, így a kopáncstalanítás kérdésköre nem kerülhető meg.

A buroktól a diót gyorsan meg kell szabadítani, gyakorlatilag azonnal, a felszedést követően. A burok a dió héját is elsötétítheti, akár meg is feketítheti, vagyis értékesíthetetlenné teheti. További gond, hogy a burokban a dió nem szárad, penészedhet. Ha magas a hőmérséklet, a kopáncsos dió bele sötétebbre színeződik, mert kísérletek szerint a napra kitett burkos dió bele kb. 5 C°-kal melegebb, mint a mellette levő héjas dióé.

Buroktalanítás szempontjából a dióhéj felszíne befolyásolja a kopáncs leválaszthatóságát.

Először a kézi módszerekről. Egy kisebb, egydiófás diósgazda kollégám a világ túlsó felén egészen egyszerűen oldotta meg a buroktalanítást. Munkára nevelte a gyerekeit.

Kép helye Kép helye Kép helye

Persze, ezt Magyarországon nem lehet megtenni, ez koreai gyakorlat. Ott dolgoznak, Samsungot, Hyundait, stb.-t gyártanak.

A kisebb diósgazdáknak, - akik azért mégis többen vannak, - unalmas és idegen lenne a gépi buroktalanítás teljes fejezetét végigolvasniuk. Ugorják át. Nekik elmondom, hogy három hektáros szomszéd diótermesztő kollégám nem gépesített, hanem leöntötte a burkos diót egy halomba, és köréültette a napszámosokat. Megszámoltam, 16-ot. És egy hétig kopácsoltak.

Kézi módszerrel a kopáncstalanítás valóban szűnni nem akaró kopácsolást igényel. Ezt el kell kerülni, mert estefelé a szomszédok átszólnak, hogy szűnjünk meg. Ezért a munkát gépesíteni kell, csendesebbé és termelékenyebbé tenni.

Kép helye Gépi buroktalanítás esetén a varrat nem kellő zártsága hátrányos. A varrat szilárdsága a két féldió héjkarimáinak illeszkedő felületénél kialakult kötőanyag (fajtára jellemző) minőségétől függ. Kívánatos a minél zártabb kötöttség, ebből a szempontból a hazai fajták jók. Ha a varrat nem jól zárt, a kopáncs-eltávolító gép a diót szétrepesztheti.

Rázott dió gépi buroktalanításakor olyan problémával is találkozni, hogy a burok oly erősen ül a héjon, hogy leszedése jelentős diótöréssel jár. Az ilyen diókat kell fülleszteni, vagyis egy napra halomban, rakásban, fóliával letakarva melegen, párásan tartani, utána újból felönteni a gépre. Vannak szerzők, akik 2-6 napi, 45-60 cm-es rétegben történő füllesztést ajánlanak a nehezen leváló kopáncsú diók kezelésére. A füllesztés mindenképpen a bél sötétedésével, minőségromlással jár.

A gépi buroktalanítás hazai etalonja a Juglans Hungária Kft gépsora lehet, amit a szeptemberenként megrendezett diófesztivál alkalmával működés közben is tanulmányozhatunk.

A konténerben beszállított rázott dió:

Kép helye

A dió fogadása a gépsoron:

Kép helye

A dió felhordása a buroktalanítóhoz:

Kép helye

A buroktalanítás gépesítésére különböző elven működő, de általában stabil, beépített gépeket fejlesztettek ki. E gépek változatos áteresztőképességűek, általában folyamatos üzeműek. Például ilyen a Lengyeltótiban működő gép is: Egyik végén állandóan érkezik a burkos dió, a másik végén megy ki a procedúrán átment dió, ami közben egy dörzsölést kapott. Ezt követi a leválasztás munkáját befejező és mosó gép. Egy fekvő hengerből áll ez a gép, aminek a palástja hézagos, gömbvasakból áll. A gömbvasak között potyog ki a levált burokmaradvány. A leválasztást nemcsak az segíti, hogy a diók a forgó hengerben forognak, dörzsölik, ütik egymást, hanem a henger állandó vízsugárral való mosása és a henger belsejében enyhe spirálban végigfutó néhány laposvas-borda is, amely tereli, emeli a diótömeget.

Ha a mosó-buroktalanító hengerben nincs laposvas-borda, az se baj. Kielégítő munkát lehet nélküle is végezni. Ebben az esetben a henger egyik végét kissé megemelik, és a dió a saját súlyánál fogva halad előre.

A lengyeltóti gép felső felöntőgarata a következő képen látszik.

Kép helye

A francia diótermesztők üzemmérete, gyakorlata áll a legközelebb mihozzánk. Egy alsó-középkategóriás diómosó, buroktalanító berendezés rajza Franciaországból:

Kép helye

A mosó-buroktalanító henger fogadógaratja a ráöntött diót fokozatosan engedi a hengerbe, ahol vízsugár mossa, közben a henger forgása miatt a burkos dió a henger pálcáira hull, és a burok nagyja leválik. A hengerből folyamatosan ürül a dió egy válogatószalagra, ahol a burkosan maradt dió kézzel kiszedhető, és vagy az écaleuse nevű buroktalanító gépbe kerül, vagy később újra felönthető lesz. A buroktalan dió kerül a szárítóba. A képen a ferde aljzatú szárítókamra is, és a konténeres szárítási rendszer konténere (pallox) is feltüntetésre került. Két külön rendszer.

A gépsor úgy van megszerkesztve, hogy a folyamat során a dió a saját súlyánál fogva, gravitációs úton kerül a következő gépre. Már az első beöntésnél, de később, a gépek kapcsolódásánál erre figyelemmel kell lennünk. Ha sík terepen dolgozunk, felhordó szalagok közbeiktatása lehet szükséges, de sokkal jobb lenne, ha a meglévő terepviszonyokat kihasználva, vagy mesterséges terepet építve felhordószalagok nélkül tudnánk a folyamatot végigvinni.

A mosóhenger 70 cm átmérőjű, 2-3 m hosszú. 500-1000 kg diót is képes óránként átereszteni. A henger pálcái különböző típusú vasakból készíthetők. A gömbvas lágyabb munkát végez, a szögvas és a bordás betonvas keményebbet.

Ez a gépsor négy ember munkáját igényli. Egy kell a dió felöntéséhez, a konténer elszállításához, a szárító kezeléséhez, ketten a kézi válogatást végzik, és egy személy az écaleuse-t kezeli.

Hasonló elven működik, de ennél a gépnél kisebb a francia AMB-buroktalanító, ami egyébként a hazai forgótárcsás buroktalanítók mintapéldája. Állítólag létezik ebből a gépből szakaszos üzemelésű is, de én még csak folyamatos üzeműt láttam, alul, oldalt van egy kiömlőnyílás. A teljesítménye ettől nagy.

Kép helye

Önálló buroktalanító gépsor képe:

Kép helye

A felhordó azért kell, mert kézi erővel nem lehet magasra emelni a burkos dióval teli gyümölcsösládákat, vödröket. A buroktalanítón két nyílás van, alul főleg a mosóvíz távozik, ami a burok leválasztásához kellett, oldalt pedig az elvileg buroktalan dió megy át a pálcás leválasztó hengerbe. A képen látható henger ugyan laposvas bordával ellátott, de a gyakorlatban nem bizonyult elég hosszúnak, nem minden burokmaradványt választ külön.

A buroktalanítóban egy álló drótkefés tárcsa alatt bordázott vaskorong forog. A kefék vágják le a burkot, a korong bordái kifelé sodorják a diót. A gép kiszerelt - szezon végére alaposan elkopott - drótkefés tárcsája:

Kép helye

Kép helye Ahogy a rendszerváltást követően telepített kis-középüzemi diósok egyre többet teremnek, tulajdonosaiknak előbb-utóbb gondolniuk kell a diószüret gépesítésére (rázás, felszedés, buroktalanítás, szárítás, stb.). Nemcsak importból lehet ezeket a gépeket beszerezni, már hazai gépgyártó is sorozatban gyárt ilyeneket, az első gépek már üzemekben is láthatók. Egy kis-középüzemi diómosó-buroktalanító, még a teljes felszereltség előtt, de a működés elve, a csigavonalas továbbító és a szögvas-palást jól látható.

Kép helye Kép helye

Buroktalanító-mosó pálcás henger gyártás alatt:

Kép helye

De sok más megoldás is létezik, a technikai próbálkozások kora még nem zárult le. Például egy törökországi elgondolás:

Kép helye

Két tárcsa van a medencében, amelynek rácsos az alja. Az első ledörzsöli a burkot, a második előtt mosóvizet kap a dió, és a második tárcsa tovább tisztítja.

Törökországban olyan buroktalanító gépet is lehet kapni, amit benzinmotor hajt, így a buroktalanítás a dióültetvényben elvégezhető. Természetesen, kisebb üzemeknek való, ahol nem konténerbe gyűjtik a diót, mert kézzel kell a gépre felönteni.

Kép helye

Ilyen gép házilag is barkácsolható, a kép szerint:

Kép helye

A még kisebb diótermesztőknek nem szükséges speciális dióburoktalanító gépet vásárolni vagy készíttetni. Egyszerű betonkeverővel is megoldható a munka, ahogy azt Tony Wilson újzélandi diótermesztő is hirdeti.

Buroktalanító gép Chilében:

Kép helye

Lássuk a legnagyobbat: Buroktalanító gépsor Kaliforniában:

Kép helye

Kaliforniában se mindenki a csúcstechnikát alkalmazza. Az átlagos birtokméret 20 ha körül van, ekkora diós üzemnek elég a következő képek szerinti buroktalanító.

A dió felöntési helye nem látszik. A gép lelke a széles lánc-asztal, ami előre hozza a diót, és közben a fölötte elhelyezkedő sűrű kefe-erdő rázkódása dörzsöli le a dióburkot. A buroktalan dió elől hull ki.

Kép helye Kép helye Kép helye

Kép helye A diót azonban még egyszer meg kell mosni, mert felülete festékanyagot kapott a zöld buroktól. Ez rövid idő alatt megvan, mert a dió csak 1-3 percig tartható vízben anélkül, hogy héja vizet szívna fel. Ez a második mosás már igen alacsony vízigényű, 100 kg dióra csak 2-4 l mosóvíz kell.

A kétszeri mosás azért is gyakorlat, mert a dióültetvények nem füvesek, a dió igen koszosan érkezik be. Az első mosás csak a piszok nagyját viszi le.

Kép helye Kép helye Kép helye

Ha csak kicsit is esős a szüret ideje, fűvel nem takart talajfelszínű dióskertekben mindenképpen szükség van a dió mosására, mert a beszállított dió így néz ki:

Kép helye

A mosógép is lehet szakaszos vagy folyamatos üzemű. Itt egy folyamatos üzemű diómosó képe Lengyeltótiból.

Kép helye

Ezek pedig az AMB gyár folyamatos üzemű mosói.

Kép helye Kép helye Kép helye

Hasonló, folyamatos mosót a Guillot-Blanc cég is gyárt, egy hazai üzemben is látható, és állítólag igen jó munkát végez.

Sommier típusú mosó fix és mobil kivitelben:

Kép helye Kép helye

Kép helye Sokan vegyszerrel mosnak, 0,25 %-os szódás oldattal, utána öblítenek. A mosóvíz-igény magas, mosásonként legalább 2,5 l/kg, és ivóvíz minőségű vízzel szabad csak mosni, tehát a víz csak egyszer használható fel.

A buroktalanítást, mosást követő szárítás megkönnyítésére is vannak ma már kezdeményezések. Lengyeltótiban szivacsbetéttel itatják le a dióról a fölösleges vizet, Pálházán pedig kefesort állítottak be. Tapasztalat szerint a szivacs a hatékony, akkor is, ha évente cserélni kell. A szárítási költség csökkenésében bőven megtérül.

Kép helye Kép helye

A kefe- és szivacssor vége:

Kép helye

Kefés és szivacsos hengerek ugyanabban a gépben egymás után helyezkednek el Lovasberényben. Azt nem láttam, de ilyen gép lehet.

Kép helye

A hengerekről egy nagy ventillátor fújja le a vizet.

Kép helye

Olyan, hazai megoldás is van a diómosásra, hogy a forgó hengeren belül egy dobot helyeznek el, aminek a felülete érdes, reszelős, ezen hatékonyabb a burokleválasztás és a mosás.

A dió mosásához nem használható másmilyen, csak ivóvíz minőségű víz. Nem olcsó, sőt, a megyei vízmű vállalat monopolhelyzete és indokolatlanul költséges működése miatt kifejezetten drága. És van még egy gond a dió mosásával. A zöld burok fenolos is, savas is (5,5 pH-ról számoltak be), szennyvíz-szempontból. Ez közegészségügyi, környezetvédelmi kérdés is.

Kép helye A száraz dió súlyának háromszorosát-ötszörösét számolhatjuk a procedúra során felhasznált víz és az elvezetendő szennyvíz mennyiségét tekintve. Nálunk 2-3 l/kg vízzel kalkulálnak, Franciaországban 5-8 literrel. Jobbra diós kisgazdaságok részére gyártott szakaszos üzemű francia diómosó látható.

Kép helye A diótermést nemcsak a rázásos betakarításra ráállt diótermelő üzemek, hanem sokszor házikerti diósgazdák is mossák. Azok, akik igényesek a dió tisztaságára. Például így szokták Svájcban is. Nem kell attól félni, hogy a dió alapi nyílásán a belseje tovább nedvesedik. Rövid idejű mosás során nem jut be víz a dióhéjon belülre. Például ha egy, a mellékelt kép szerinti egyszerű rácsos kereten locsolócsővel vágatják.

Ha a legegyszerűbb diómosást láttuk, nézzük meg a legnagyobb beruházásigényűt is, hasonlítsuk össze a kettőt, és lehetőségeinknek megfelelően válasszuk ki az üzemméretünknek és a pénztárcánknak leginkább megfelelőt. Diómosó és -szárító gépsor Kaliforniában:

Kép helye

A buroktalanítás piszkos munka. A maradványokkal teli mosóvíz csak néhány pillanatig zöld, utána megfeketedik. A vizet a talaj nem nyeli el, az ülepítőmedencék sorra telnek, lassan szikkadnak. Kiöntéssel fenyegetnek, mint a vörösiszap. Csak ez fekete.

Kép helye Kép helye

A buroktalanítás utáni hulladék:

Kép helye

Különleges, friss dió előállítására az úgynevezett Barton típusú berendezéseket, azok utángyártott változatait használják. Tudjuk, a friss dió olyan dió, aminek magától még nem jön le a burka. Erre a problémára találták ki az olyan álló hengert, aminek az alja forog, a fölötte levő tárcsán pedig drót-tüskék vannak. Ezek valósággal lehántják a még szilárd zöld burkot.

Nagyon hasonló gépet Franciaországban is gyártanak ilyen célra. Mint egy nagyméretű hagyományos forgótárcsás mosógép, úgy működik. A burokmaradványokat a hengerpalást rücskei dörzsölik le.

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

A másik francia gépgyár, a Sommier hasonló berendezését munka közben fényképezték.

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

Természetesen ezután a gép után is gyors mosásnak kell következnie, és a friss diót azonnal hűtőbe kell betárolni, és a vevőhöz is hűtőkocsival szállítani.

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább