Előző-------------------------------- Tartalomhoz----------------------------------- Következő

A DIÓFA EZOTÉRIÁJA

A diófa a kiegyensúlyozottság jelképe. Kínai írásjel diófából: ping.

Mottó:
"Isten diót adott, de nem törte föl."
(Goethe)

Vázlat:
Álomfejtés
Diófa-horoszkóp
Szent fa
A diófa a boszorkányok fája
A beneventói boszorkányfa
Kozmikus jelkép
Szerelmi, termékenységi jelkép
A fény jelképe, keresztény jelkép
A bölcsesség jelképe
A halál jelképe
Közmondások, népi bölcsességek
Védikus tanok
Hiedelmek, babonaságok, jóslások és egyéb hülyeségek
Kép helye

Álomfejtés

Kép helye Tisztelt diószerető Kollégám, az álmok nem hazudnak. Például ha dióval álmodunk, azt jelenti, szeretjük a diót. Vagy mégsem?

Erre szolgál az álomfejtés.

A diós álom személyiségünkről árulkodik. Azt jelenti, belülről értékesek vagyunk, ha ez kívülről nem is látszik. Mert igazi értékeinket páncéllal zárjuk el a külvilágtól. A magunk köré épített diópáncél megvéd minket.

De sajnos, korlátoz is. Teljesen védettek vagyunk, de csak börtönünkben. Belül teljesen szabadok vagyunk, ha a külvilágtól eltekintünk, és arról nem veszünk tudomást.

Nagyok vagyunk! Akkorák, hogy betöltjük teljes világunkat. Világunkban nincs is más, csak mi.

Csak valaki ránk ne törjön, mert akkor vége az egésznek.

Van másféle álomfejtés is a dióról, de annak még ennyi értelme sincs.

Az álmoskönyv szerint:
Dió: jó szervezőkészség, előrelátás.
Dióhéj: feladat.
Dióbél: megoldasz, alkotsz, létrehozol valamit.
Nők álmában: terhesség; férfiálomban: nyugalom utáni vágy; fáradtság.
Aranydió: kisajátítása valakinek. Anyák álmában: nemcsak az első, hanem az egyetlen akarsz lenni gyermeked érzelmeiben.

Dehát a tudomány és a technika fejlődése megállíthatatlan. Ésszel se tudjuk mindig követni.

Ma már például létezik az on-line álmoskönyv is, ami jelenlegi ismereteink szerint a csúcs. Ebben a következők olvashatók:

Diómagot enni, kit szépen meghámoztak: meggyőzi azokat; kik gonoszt kívánnak.
Diót, mandulát, barackot és egyéb efféle gyümölcsöket egészen megenni akarni: visszavonást és háborúságot jegyez.
Nagy dió: rosszul fizetett munka.
Diófa: szép jövedelem.
Dióbél: ünnep.
A lipcsei könyv szerint: dió: mulatság.
Diót feltörni: jó alkalmat felhasználni.
Dió (hámozva): diadal.
Diót enni: barátság jegye is.
Diótörő: megtréfálást mutat.
Dió újholdkor: nehéz gondolat, amellyel nem merünk foglalkozni.

Diófa-horoszkóp

Mottó:
„Az a benyomásom, hogy egy diófa reinkarnációja vagyok.”
(John Gordon diótermesztő, kutató, szakíró)

Kép helye Tisztelt Kollégám, ha már ennyi mindent megbeszéltünk a diófáról, és mindketten úgy véljük, természetét kellően ismerjük, hadd tegyem fel Önnek a kérdést:

Nem találja-e úgy, hogy az Ön természete hasonlít a diófa természetére? Már csak azért kérdem, mert úgy tapasztaltam, aki kellően hosszú ideig foglalkozik egy élőlénnyel, megtanulja és átveszi tulajdonságait, hozzá hasonul. Nemcsak arra kívánok utalni, ami közismert, hogy akik hosszú ideje házastársak, egyre inkább hasonlítanak egymásra, vagy hogy a kutya gazdája úgy néz ki, mint a kutyája, ezek mindennapos esetek, hanem a foglalkozás körében bekövetkező hasonulás is jellemző.

Máig előttem vannak egyetemi tanáraim, akik az állattenyésztést oktatták. Ócsag tanár úr lófeje és szikársága egy megbízható igáslóra emlékezetett, Nyerges tanár úr piros-fehér foltos bőre, lassú, himbáló járása és kényelmes mozdulatai egy magyartarka tehénéi voltak, Fekete tanár úr lekerekedett vonásai pedig egy berkshire-i sertést juttattak az ember eszébe.

Ön gyökeret eresztett-e már a diófa-tudományokban, és tudását kiterebélyesítette, magas koronává fejlesztette-e? Törzse kellően erős-e, hogy a viharoknak ellenálljon, és tudásának gyümölcsét széthinti-e környezetében?

Ha igen, akkor Ön igazi diófa-típus.

De vannak másféle diófák is.

Kép helye Diófa-tulajdonságúaknak mondják Columbust, Dosztojevszkijt, II. Erzsébet angol királynőt, Annie Girardot-t, II. Katalin orosz cárnőt, Kantot, Paganinit, Picasso-t, Anthony Quinn-t, Shakespeare-t, Barbara Streisand-ot.

A diófát ősidők óta figyelik az emberek, és emberi tulajdonságokkal ruházzák fel.

A kelta papok, a druidák az április 21-30-ig és október 24-től november 11-ig születetteket tartják diófa-típusú embereknek. És mogyoró-típusúaknak.

Az ilyenkor születettek életfája a diófa, talizmánja pedig a jobboldalt látható életfa-karkötő.

Persze a druidák természetvallása már régen letűnt. Manapság ugyan újra divat a fa-horoszkóp, terjesztik is rendesen minden nyelven, nemcsak kelta, hanem ógermán horoszkóp néven is, de ez már nem az igazi.

A diófa kelta horoszkóp-beli jellemének autentikus illusztrációja Nandy King tintafestménye.

Kép helye

A mai életben az a divat, hogy az embereknek a társaséletben, a családi életben, a szexualitásban megnyilvánuló rossz tulajdonságait vetítik ki a diófára. Szegény diófa, szegény emberek!

Kép helye

Lám ilyenek vagyunk, ha jellemhibáinkat a diófára fogjuk. Tényleg ilyenek lennénk? Csak magunkra ne ismerjünk!

Tisztelt Kollégám, válogathatunk a ránk illő horoszkópokban. Azt javaslom, azt fogadjuk el, amelyiket tényleg jellemzőnek érezzük.

Kép helye Orosz horoszkóp:

A Diófa szemében a természetesség nem érték. A stílus fontos a számára, a finoman kimódolt manérok. Ugyanakkor a tényleges tettekben bátortalan. A Diófa személyisége ellentmondásokból áll. Szeszélyes. Agresszív. Egoista. De ugyanakkor vendégszerető és bőkezű is.

Ugyanannyira tud lojális és hűséges lenni, mint állhatatlan. Soha nem ismerhető ki, hogy fog cselekedni ilyen vagy olyan esetben, és soha nem tudhatjuk, hogyan közelítsünk hozzá.

Képes minden alap nélkül megharagudni, a barátságot, a szerelmet megszakítani. Néha maga is szeret szenvedni, de sokkal nagyobb örömmel gyötör, szenvedtet másokat. A maga körül lévő helyzeteket okvetlenül össze kell bonyolítania. Kínzó szükségét érzi saját kizárólagossága állandó kimutatásának. Féltékeny. De nyájas, szivélyes, barátságos is.

A Diófa nem kiegyensúlyozott. Ha szereted őt, baráti viszonyba kerülsz vele, légy állandóan felkészült a váratlanságra. Csak akkor foglalkozz vele, ha úgy érzed, ellenállhatsz befolyásának, ellenkező esetben teljesen alávet téged akaratának.

A Diófa az életben nagyléptékű stratéga tud lenni. Szándékainak következményeit jól fel tudja mérni, álnok tettekre is ragadtatja magát, nem tartják vissza felesleges lelkiismereti aggodalmak. Környezete gyakran kényszerül gyors tetteihez alkalmazkodni.

Ugyanakkor kifejezetten jámbor, mulya Diófa-emberekkel is találkozni.

Arra törekszik, hogy élete rendkívüli legyen. Nem fél a kockázattól, nem akar tetszeni, nem ismer kompromisszumot, nem jár kitaposott ösvényeken. A Diófának sok barátja szokott lenni, ugyanakkor sok ellensége is. Csak magának számol el. Csak azzal foglalkozik, hogy megőrizze saját függetlenségét, elkülönült fennségességét.

Néha különös, különösségét nem lehet nem észrevenni, és számolni is kell vele.

A Diófa vonásai: Határozottság, megfigyelőképesség, szervezői képességek.

Német horoszkóp:

A Diófa meleget áraszt. Védi a házat és környékét. Növekedésével egyre inkább.

Ha alaposan meg akarod ismerni magad, keresd egy Diófa társaságát. És akkor is, ha meg akarsz tanulni nemet mondani. A Diófa ebben segítségedre lehet. Meglátod, segítségével rejtett képességeket fedezel fel magadban.

A Diófa az ellentétek személyisége. Végletekig tűrőképes, keresi és megtalálja az élet sóját, fűszerét. Szenvedélyes. Újabb, tágabb szellemi horizontokat kutat. De nehéz partner is egyben.

A Diófa embere állhatatos. Ő az, aki betartja, amit ígér. Hűséges a bajban is.

Előrelátó. Zseniális stratéga. Ambíciói határtalanok. Nem is ismeri a határokat, mint olyant.

Kiismeri magát a világban, megtalálja benne a maga helyét. És mindig megtalálja, hogy érje el, amit akar.

Ő akar rendelkezni mindennel.

Mivel nagyon különbözik a többi embertől, reakciói mások számára váratlanok, kiszámíthatatlanok.

A szerelemben is végletes. Végletesen szeret, a halálon túl is, ugyanakkor a maga számára is végletes szerelmet követel meg. Féltékeny.

A Diófa emberei rendkívüli emberek. Hajlíthatatlanok, makacsok. Kemények, de - mint a dió - belül édesek.

Francia horoszkóp:

A Diófa kizárólagosságra törekszik, és féltékeny. Gyöngéd és hirtelen haragú, de semmiképpen se mondható kiegyensúlyozottnak. Vigyázz, ha találkozol vele, mert kellemetlen meglepetésekben lehet részed.

A Diófa társaságában senki sem unatkozik.

A Diófa védelmében ne pihenj el, mert megbetegszel.

A Diófa intelligenciája kiterjedt és egyetemleges. Számító, és kíméletlenül gyakorlatias. Zseniális stratéga. Egy pillanat alatt képes megigézni, elbájolni környezetét. Kiváló tervező, és ért az idő jó kihasználásához. Született szervező. De kérkedik is ezzel.

A Diófa kétarcú. Lehet raffináltan affektált, ugyanakkor súlyosan goromba. De egyik arca se természetes. És akár mesterkélt, akár faragatlan, sajátos légkört teremt maga körül.

A Diófa valójában egy nagy gyáva. Gyáva, de veszélyes.

A Diófa személyisége teli van ellentmondásokkal. Jelleme rossz, szeszélyes, agresszív, egoista, sőt, egy kissé kegyetlen is. Tud bőkezű, vendégszerető, nemes jellemű is lenni, nagy ideákkal. Barátságát, szerelmét váratlanul, bármiféle logika nélkül is képes váratlanul odaajándékozni vagy megvonni.

Egyszer nemeslelkű, máskor becstelen. Hűséges és állhatatlan. Ezekben a kérdésekben maga sem lát tisztán.

Sose lehet tudni, hogyan közelítsünk hozzá. Szeszélyes. Sír és mosolyog egymás után.

Nagy örömmel bonyolítja össze környezetének ügyeit, de valójában mindig kézben tartja a kibontakozás szálát.

Szórakozik másokkal, de maga is szórakoztató.

A Diófa sorsa rendkívüli. Sok barátja, ugyanakkor sok ellensége is van. Válogatott udvartartással szereti körülvenni magát, akikre hatással lehet. Ugyanakkor nem akar öncélúan tetszeni. Kompromisszumot nem ismer. A járatlan utakat keresi. Nagy szíve ellenére magányos marad.

Szerelmi élete a magasságok és a mélységek váltakozása. A derű és a szenvedély váltakozása. Képes gyorsan kiábrándulni, és fontosabb számára, hogy csodálják, mintsem hogy szeressék.

Szexualitása egyszer végletekig hevített, másszor pedig egyszerűen nem létezik. Van, amikor csak kellemes élményre vágyik, máskor pedig tüzes.

A Diófa nem hátrál meg, sikert akar elérni. Ha vannak is aggályai, elfojtja azokat.

Vigyázz a Diófával, mert könnyen az árnyékában végzed!

Kép helye Svájci horoszkóp:

A Diófa a szenvedély fája, amint a mellékelt ábra is mutatja.

Engesztelhetetlen. Meglepő. Ellentétekkel telített. Gyakran egoista, képes agresszivitását kimutatni.

De ugyanakkor nagylelkű, bőkezű.

Széles horizontok nyílnak számára.

Reakciói kiszámíthatatlanok, váratlanok, spontánok.

Ambíciója határtalan. Merev. Semmiféle rugalmasságot nem képes felmutatni. Nehéz partner.

Kissé közönséges, nem mindig szerethető, de gyakran csodált.

Páratlan stratéga.

A hangulat embere, és nagyon féltékeny.

Kompromisszumra képtelen.

Amerikai horoszkóp:

A Diófa-típusú emberek nagyra értékelik saját személyes terüket. Romantikusak, művészek, írók, filozófusok, akik egyedül és csöndben alkotnak. Magányosak. A helyüket keresik, ahol otthon lehetnek. Együtt szenvednek az elnyomottakkal. Nagyon érzékenyek. Szeretik a kisgyerekeket, az állatokat, és általában az ártatlanságot.

Energiájuk a filozofálgatásban merül ki. A bölcsesség gyöngyeit termik, amiket időről időre elszórnak maguk körül, azok körében, akik értékelik őket.

A Diófa-típusúak az egészség, a higiénia, a szellemi erő, a vágyak emberei.

A négy őselemből ők a tűz emberei. Kedvenc színük a sárga, égitestjük a Nap. Férfias típusok.

A Diófa képes lelassítani a végzet eljövetelét.

Az igazi kihívás a Diófa számára, hogy mit tegyen, ha élete negatívumokba ütközik. Ha személyes terét, köreit zavarják, méltósággal tűr és vár. A türelem a Diófa legnagyobb erénye. Életereje erős, kitart a hányattatások, fizikai megpróbáltatások idején. Képes passzívan ellenállni a viharoknak, és átlát a káoszon.

Mentális ereje, beleérző-képessége lenyűgöző. Félelem nélkül vág bele mindenbe.

Szellemileg nyílt, mások iránt is. Segít másoknak is tapasztalatokat, bölcsességet szerezni.

Kép helye
Kép helye

Kép helyeKép helye Hazai horoszkóp:

Nálunk a diót a mogyoróval azonosan jellemzik. Mindkettőt a kígyóval hozzák összefüggésbe, azt pedig a bölcsességgel.

Valóban, a kemény koponyán belül rejtőzik a bölcsesség.

Eleink a mogyorót termékenységjelképnek tartották. A dió ebben is a rokona. Ez utóbbit pl. a zsidók afrodiziákumnak tartották, a latinok pedig a házasságkötéssel hozták vallásos kapcsolatba. Ennek is jelképes oka lehetett; talán az, hogy a héjának két fele oly szorosan összeforrt. A népdal is “diófa levelin termett” szerelemről énekel, a szólás pedig úgy tartja, a vadházasságban, tiltott szerelemben élők ”diófa alatt esküdtek”. Dió és mogyoró egy időben érnek, így sokszor a népdalokban is együtt szerepelnek:

“Ne higyj a legénynek,
A tüzes lelkének,
Mert meg tudja csalni
Gyermekit embernek.

Zörgő mogyoróval,
Csattogó dióval,
Selyem szalagjával,
Sűrű hazugsággal.”

A diófa egoista, hajthatatlan, sőt néha kifejezetten agresszív. Már kora ifjúságában saját útját járja. Erről senki sem tudja letéríteni.

Szellemi horizontja tág, szinte a lehetetlent akarja. Reakciója spontán. Mérhetetlen becsvágya sokszor rugalmatlanná teszi. Gyakran ébreszt ellenszenvet másokban. Személyiségét azonban ennek ellenére sokan csodálják. Az olcsó népszerűség nem az ő kenyere. Zseniális stratéga, sokoldalúan intelligens. Szorgalmas és igyekvő.

Vágyik a változatosságra, kalandokra, de mivel gyökerei mélyek, mozdíthatatlan.

Állandóan kiéhezett a csodálatra, elismerésre.

A szerelemben roppant szenvedélyes. Akinek egyszer igent mondott, ahhoz abszolút hű és alkalmazkodó. Féltékenysége azonban állandó problémaforrás.

Ha a házasságán erőt vesz az unalom, szenvedélye újra lángra lobban, és új partner után kutat.

Kép helye Kép helye Almafa - Diófa:

Egy kölcsönös szimpátiával kezdődik a kapcsolat. Lassan melegednek egymás iránt. A Diófa konokul harcol a másik elismeréséért. A Diófának mindig és mindenhol lesz ideje a szerelemre. Szenvedélyes szerető. Nem ismer tabukat. Boldog az Almafa, mely karjaiban fekszik. Csak féltékenységét fel ne keltse, ugyanakkor arra is vigyázzon, hogy szeretetéhségét titkolja a Diófa előtt, mert különben unalmassá válik számára. Akkor szerez igazán örömet a Diófának, ha nemcsak azt bizonyítja, vonzó, érdekes és kedves, hanem azt is, hogy 100 százalékig partnere mindenben. A szerelemben a Diófa teljes kapitulációt vár. Az önzetlen és önfeláldozó Almafa teljesen felkínálja magát. Mindketten szívesen vannak otthon. Az Almafa jobban teszi, ha a karriervonalat átengedi a becsvágyó Diófának.

Fenyőfa - Diófa:

Kép helye Kép helye Ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljenek, a kezdő lépést mindig a Diófának kell megtennie. Miután alapos vizsgálatnak és tesztnek vetették alá egymás tulajdonságait, sok közös vonást fedeznek fel a másikban. Amíg a fenyő nagyobb súlyt helyez a külsőre, a szép ruhára és megjelenésre, a Diófa számára fontosabb a belső szépség és erő. Mindkettő kitartó, szorgalmas és házias. A társasági élet csak periférikusan érdekli őket. Analitikusan, érzékenyek, sebezhetők. A diófa tulajdonosi szemléletét és féltékenységét úgy kell tekintenie a Fenyőfának, mint a szeretet és ragaszkodás megnyilvánulásait. A Diófa kötődő és gondoskodó. Ha összefognak, szép tulajdont és hatáskört képesek elérni anélkül, hogy kapcsolatuk kárát látná. Erről a fantáziadús Diófa gondoskodik, hiszen szinte egyik fa sem képes a szenvedély lángját úgy szítani, hogy mindig újra és újra felizzon. Ezért nem csoda, ha tartós és megelégedett partnerkapcsolatban élnek.

Ciprusfa - Diófa:

Kép helye Kép helye A ciprus önálló, független, a diófa viszont mindig mindent kontrollja alatt akar tartani. A diófa határtalan ambícióját a ciprus viszonyulása letörni igyekszik, a ciprus napi "show"-műsora viszont a diófából valóságos dührohamot vált ki. A diófa erősen érzelmes, s minden jóleső könnyedség irritálja. Gyanakvással figyeli a ciprus minden lépését, s nem szűnő féltékenységével nagyon gyorsam messze űzi, úgyhogy a ciprus a legközelebb álló fa karjaiban talál menedéket. Kapcsolatuk mindenesetre addig tart csupán, amíg a ciprust a diófa sokszínű és mély érzelmekbol táplálkozó erotikája fogva tartja.

Jegenyefa - Diófa:

Ha a Diófa egyszer megragadta a Jegenyét, nem könnyen engedi el. Kép helye Kép helye Eltántoríthatatlanul halad a saját útján, s a Jegenyének igencsak kevés esélye van a taktikázásra. Ha a rajtaütésszerű gyors taktikájával nem boldogul, úgy beveti csillogó stratégiai tehetségét, s a Jegenye észre sem veszi, máris a Diófa hálójába került. Kihasználva a Jegenye ingatagságát, ügyesen az általa kiválasztott irányba tereli. A Jegenye függetlenség iránti vágyát nem akceptálja, s ha az kifejezésre juttatná, ingerülten reagálna rá. A Jegenyének jó idegrendszerre és jó erőre van szüksége, ha hosszabb időt akar a Diófa oldalán eltölteni. Mindkettő jóérzésu, a Diófa szenvedélyessége hűséggel és megbízhatósággal párosul. A Jegenye választékos és kíváncsi, sokszor érthetetlen ideákat kerget, s ezért nehezére esik mozgásszabadságának, függetlenségének elvesztése a Diófa mellett, bár cserébe biztonságot és védelmet kap.

Szilfa - Diófa:

A Diófa uralkodásvágya, szenvedélye a Szilfát valósággal kétségbe ejti. Kép helye Kép helye Hatalomvágyukkal kölcsönösen megkeserítik egymás életét. Amíg a Diófa azt várja, hogy személyiségét csodálják, a Szilfa mások bizalmába kíván kerülni. Alighogy kialakította magában a Diófáról alkotott elképzelését a Szilfa, az váratlanul meglepetéssel áll elő, amely sokszor kellemetlenül érinti őt. A Szilfa mindig pontosan szeretne tudni mindent. Kettőjük közül a makacsabb, hajlíthatatlanabb Diófa tűnik az erősebbnek. Egyébként mindketten okosan, előrelátóan tervezik az életüket. A Diófának kell a pénzt megkeresni, amelyből a Szilfa kellemes otthont teremt. A partner jóléte mindkettőnek saját szívügye is. Ha a Diófa, aki a szexben szinte telhetetlen, képes megmozdítani a Szilfa e vonatkozásban szegényes fantáziáját, mindkettőjük számára kellemesebbé teheti az együttlétet.

Hát, ennyi mindent írnak a kelta horoszkóp alapján a diófáról és a diófa-emberekről.

Ha mindez nem felelt meg ízlésünknek, mi, diófa-emberek másfélék szeretnénk lenni, nézzünk körül egyéb horoszkópokban is. Például az asztrológiában a diófa a Mars hatása alatt tevékenykedik.

Na, ez már messzire vezet, a Földön kívülre.

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább