Vissza-------------------------------- Tartalomhoz

A Bach-féle virágterápia

Az Egyesült Államok-beli Alternative Medicine Magazin 1999. szeptemberi száma foglalkozott a dióvirágnak a Bach-terápiában betöltött szerepével. Az alternatív szó ne tévesszen meg minket, nem a valódi orvostudomány alternatívájáról van szó, de mindenesetre érdekes elgondolkozni azon, hogy mi mindent kigondoltak emberek, - orvosok is - a jobb, eredményesebb gyógyítás érdekében.

Kép helye Dr. Edward Bach orvosnak jól menő praxisa volt Londonban, a Harley Street-en, az 1920-as években. Többre tartotta magát, mint egy egyszerű orvos. Immunológusnak, bakteriológusnak, kutatónak. A szomatikus (testi) és a pszichikus (lelki, agyi) tünetek, betegségek együttes gyógyításának úttörője volt. Olyan gyógyítás kifejlesztését célozta meg, amely egyszerre természetes, óvó és gyengéd, a beteg szervezete maga is résztvesz a gyógyításban. A lelki tünetekből indult ki, és a szervezet erősítésével a lelki nehézségeken kívánta betegeit átsegíteni, és ezen keresztül a meglévő testi bajokat is orvosolni.

Ennek a kérdéskörnek szentelte magát. Felhagyott jövedelmező londoni praxisával, és vidékre költözött. Diófabútorokat készített magának (sajátkezűleg), és azokat saját készítésű diófapáccal dörzsölte be (ugyancsak sajátkezűleg).

Kutatásait az 1930-as években végezte Wales lankás dombvidékein, és az ott akkoriban honos növényeket vette vizsgálat alá. A gyógynövényeket és a többi, nem mérgező növényt.

Kép helye Órákig studírozott (nem tehetek róla, így írja az amerikai folyóirat) egy-egy növény fölött, és igyekezett mindent megérteni az adott növényről. A habitusát, formáját, egyéniségét.

Kép helye Módszere intuitív volt, kérdéseire érzékeivel kereste a választ. Megérezte, ha valamely virágon egy-egy harmatcsepp kioldott, átvett valamilyen gyógyító erőt a virágból. Elmélete szerint a nap heve aktiválja a növényt, gyógyító erőt csepegtet bele. A harmatcsepp közvetítette a nap gyógyító energiáját a növénybe.

A kutatásokat először saját magán végezte. Érezte, ha egy sziromlevél gyógyító ereje a tenyerébe árad, vagy a nyelvére tette, vagy egyéb testrészeire. Így győződött meg a vizsgált virág hatásosságáról, minőségéről. Ez a meggyőződés képezte annak alapját, hogy a kísérletekbe más alanyokat is bevonjon.

A kutatások először 12 növény esetében voltak eredményesek. Tapasztalatait leírta, majd közreadta A Tizenkét Gyógyító és más orvosságok címmel. Ez a könyvecske a korabeli Magyarországon is megjelent, 1936-ban. Hogy szellemiségét és színvonalát érzékeltessem, hadd idézzem a könyv bevezetőjét.

Kép helye "Régóta ismert, hogy a Gondviselés eszközei a Természetben rejtőznek, hogy Isten a füveket és fákat ruházta fel a betegségek megelőzésére és gyógyítására szolgáló erővel. Könyvünkben a Természet azon gyógyszereit mutatjuk be, amelyek más szereknél talán több áldásos hatással bírnak, és megadatott számukra a sok szenvedés és betegség leküzdéséhez szükséges erő. Amikor e füvekkel gyógyítunk, a betegség fizikai természetét figyelmen kívül hagyjuk. A beteget kezeljük, és ahogyan gyógyul, a betegség tünetei is múlnak, elűzi őket az erősödő egészség. Köztudott, hogy ugyanaz a betegség különböző emberekre más és más hatást gyakorol. Ezen eltérő hatásokat kell kezelni, mivel ezek vezetnek el minket a kór tulajdonképpeni okához. A lélek a test legérzékenyebb része, világosabban mutatja a betegség kezdetét és lefolyásának irányát, mint a testünk, ezért a megfelelő esszenciát, esetleg esszenciákat a kedély állapota alapján kell kiválasztani. Amikor az ember beteg, általános kedélyállapota megváltozik. Aki elég figyelmes, néha jóval a betegség fellépése előtt képes felismerni ezt a változást, és megfelelő kezeléssel akár a tünetek kialakulását is megakadályozhatja. Ha a betegség már régóta fennáll, akkor is a szenvedő hangulata fog segíteni a helyes gyógyír kiválasztásában. Eszerint a betegség tüneteire nem szükséges figyelmet fordítani, csakis a beteg hangulatát és életfelfogását kell figyelembe venni.

Kép helye E könyvben harmincnyolc különböző lelkiállapotot írunk le egyszerű és könnyen megérthető formában. Az uralkodó kedélyállapot vagy kedélyállapotok felismerése nem ütközhet nehézségbe, s ha ez sikerül, képesek leszünk a megfelelő gyógyír kiválasztására és akár magunk, akár mások meggyógyítására. Ezen írás címét - A 12 gyógyító - azért tartottuk meg, mert sok olvasónak ismerősen csenghet. Már az első 12 esszencia is annyira jótékonynak és hasznosnak bizonyult, hogy fontosnak tűnt a nagyközönséggel való megismertetésük, még mielőtt a sorozat a többi 26-tal kiegészült volna."

De ha egy kutatás beindul, nehéz megállítani. 38-ig jutott a gyógyításban eredményesen használható virágok felkutatásában, pontosabban 37-ig, mert az utolsó a tiszta forrásvíz, az is gyógyít. Ezeket a virágokat angol nevük szerint abc-sorrendbe rakta, mindegyikről leírta, milyen lelki problémák ellen hatásosak, és a Bach-irodalom a különböző nyelveken (német, olasz, francia, magyar, stb.) ugyanezen sorszámok alatt tárgyalja a virágokat.

Jegyezzük meg jól, mert ez a legfontosabb, a dióvirág a 33-as!

Dehát a virág hatását valahogy mégis közvetíteni kell a beteghez. Beteg ember mindig van, dióvirág pedig csak áprilisban-májusban, éghajlattól függően. Ezért a virágokból Bach doktor kivonatokat készített, 10-10 ml-es cseppentős üvegcsékbe, amelyekből egy-egy alkalommal csak cseppeket szabad fogyasztani, mindjárt leírom, hogyan.

Kép helye A virágesszencia-gyártás és árusítás nagyipari méreteket öltött a legfejlettebb országokban. Helyesbítek. Csak az árusítás, a terjesztés folyik ellenállhatatlan, lehengerlő erővel, - pl. az Egyesült Államokban több cég is foglalkozik vele, de 66 országban terjesztik jelenleg is, - a gyártás titkos, monopolizált, és ha hiszi, ha nem, tisztelt gyógyulni vágyó Kollégám, csak a lankás Wales dombjain gyűjtött növényekből készült esszencia az igazi. Hát, az üzlet már csak ilyen. Monopolizált.

Jogos a kérdés, hogyan működik, mi a hatásmechanizmusa a virágesszenciás terápiának.

Habár a Bach doktor által bevezetett és szabadalmaztatott módszer már 70 éves, még ma sem tudja senki a kérdésre a választ - írja az alternatív orvosi folyóirat.

Ez egy ennyire titkos gyógymód.

A lehetséges válaszokból:

Dr. J. Herbert Fill New-York-i pszihiáter szerint, aki maga is alkalmazta a virágesszenciákat más nyugtatók és gyógyszerek kiegészítéseként, az esszenciák anyagai az agy ingerületátvivő anyagaira hatnak. Más magyarázat szerint a virágokban megkötött napenergia van szabályozott hatással az emberek pszihés állapotára. Elisabeth Wiley pszihoterapeuta és oktató pedig úgy gondolja, hogy a virágesszenciák hatóanyagainak bioenergetikus frekvenciái egyensúlyozzák ki az emberi energiamezőt.

Hát, így is lehet mondani. De az ilyen magyarázatokról mindig egy nyírlugosi öreg paraszt, az öreg Csipkés András mondása jut az eszembe, amikor én keveredtem bonyolult magyarázatba: "Hát, így is lehet mondani, de így semmi értelme."

Mindegy is, mondja az alternatív orvosi újság cikke, a lényeg az, hogy hatnak.

Kép helye Vagy a hatás csak placebo-hatás lenne? Dehát Bach doktor és követői pozitív hatást mutattak ki kisgyerekek és háziállatok esetében is, ezekben a kategóriákban pedig nem ismerik a placebo-hatást. Sőt, egy német tanácsadó azt ajánlja, hogy a maradék, fel nem használt cseppeket se engedjük kárba menni, hanem öntözővízbe téve a kertünk kedvenc fái alá locsoljuk, mert azokra is jó hatású. Hát ... lehet.

Mondják azt is, hogy a virágterápia kiegészíti más szerek hatását, és azokat erősíti.

Az biztos. Ilyenkor pedig az öreg Zsukk Laci bácsi mondása jut eszembe, szintén Nyírlugosról: "Az biztos." De ezt csak olyankor mondta, amikor olyanról volt szó, ami egyáltalán nem volt biztos.

Kép helye Meg azt is mondják, ha az ember a virág-esszenciák hatására feldolgozza a problémák mentális és emocionális oldalát, a probléma többi része már könnyebben megoldható.

Mert hát melyek is az ember problémás, nehéz periódusai az élete folyamán?

Ezekben az esetekben az ember hajlamos elbizonytalanodni és ingadozni. Tehát aki erre egyébként is hajlamos, annak kifejezetten ajánlható, hogy forduljon Bach doktor módszeréhez, mert az ilyen típusú emberek a "dió-típusú"-ak. Azok, akiknek vannak ugyan céljaik az életben, de saját elgondolásuk helyett túlságosan környezetük hatása alatt állnak, túlzottan alkalmazkodnak mások véleményéhez, befolyásához, elgondolásaihoz.

Nos, mindezen esetekben szüksége lehet az embernek virágterápiára, és azon belül is a 33-as sorszámmal jelölt dióvirág-esszencia használatára, amit kimondottan az ilyen jelentős változások lelki hatásának feldolgozására javasol dr. Bach. Megjegyzem, nem véletlen, a 38 esszencia közül a dióvirág-esszencia a legnépszerűbb, erre van az embereknek leginkább igénye, pl. az Egyesült Államokban ez vezeti az eladási statisztikát.

A dióvirág - sehol sincs leírva, hogy dr. Bach a dió hím-, vagy nővirágára gondolt-e, és hogy Bach doktor tudta-e, hogy a dióvirágok különneműek - jótéteményei a következők.

Kép helye Átsegíti az embert a nehéz periódusokon. És mikor nincsenek nehéz periódusok? Azok mindig vannak.

Elszakítja a korábbi időszakhoz kötő láncainkat, lehetővé teszi, hogy könnyedén forduljunk előre, és nézzünk szembe a jövővel. És e félfordulat közben őrizzük meg egyensúlyunkat, (szerintem komolyságunkat is,) valamint komfort-érzésünket.

A dióvirág-kivonat megvéd bennünket más személyek túlzott negatív behatásától. És segít saját döntéseink kialakításában. Ha habozunk a döntő lépést megtenni, pedig már alig várjuk, hogy megtegyük.

A Bach-féle dióvirág az újrakezdés záloga. Az új életszakasz megkezdéséé. Dióvirág kell a döntő lépések megtételéhez! Ha magunk nem merünk dönteni, döntsön sorsunkról Bachvirág-dílerünk, aki egészen biztosan a dióvirágot fogja ajánlani. Némi készpénzért.

Kép helye Jellemgyengeség ellen is jó! (Ismerünk ilyen embert?) És megszünteti a kompromisszumokra való alkalmatlanságunkat, megtanít előítélet-mentesnek, elfogulatlannak lenni. Szóval, nagyon jó. (Ha találkozunk ilyen emberrel, ajánljuk neki a 33-as sorszámú cseppeket!)

A dióvirág nagyon ajánlható azoknak, akiknek belső kételyeik vannak. Segít félretenni a kételyeket.

Mit nyerhetünk? Lelki szabadságot, új életet, tág horizontot. Néhány fiola áráért. Ilyenkor tényleg nem szabad kicsinyesnek lennünk!

A Bach-esszenciák németországi terjesztője, Mechthild Scheffer a páciens pozitív fejlődési lehetőségeit emeli ki. Szerinte a dióvirág-kivonat hatására az ember megtanulja belső hangját követni, és hű marad önmagához.

Bár a lényege ugyanaz, az olaszok egy kicsit máshogy, saját temperamentumuk szerint fogalmazzák meg, kiknek van szükségük a dióvirág-kivonatra. Hadd írjam le azt is!

Kép helye A dióvirág a változás virága. És azoké, akik túlságosan érzékenyek mások befolyására. Védelmet nyújt, amikor az életünk nagy változáson megy át. Hasznos a kisgyerek fogzásakor, a pubertás idején, a felnőttkorban a munkahely változásakor, a partner váltásakor, a házasságkötéskor, váláskor, nyugdíjazás idején, megözvegyüléskor, stresszes periódusokban. Segít elszakítani a múlthoz fűző kötelékeket, és megteremteni az új szituációk alapjait. És megerősíti azokat, akik túlzottan mások befolyása alá helyezik magukat, és azokat is, akiknek a hangulatát egy semmiség is erősen megváltoztatja. Akik érzékenyek a környezetükre, akik felfogják, magukra veszik mások feszültségét. Hasznos a dióvirág azoknak, akik nagy célokat tűznek maguk elé, kezdeményezők, úttörők, alkotók, akik szakítani akarnak a hagyományos mentalitással, és szabad, konvencióktól kötetlen életre vágynak, akik meg akarnak szabadulni a kötöttségektől, a korlátoktól és a fékektől. Az ilyen embereknek a dióvirág a fő orvosságuk. Megszünteti a korábbi negatív hatásokat, elfeledteti azokat a gondolatokat, amelyek nem vágnak egybe céljaikkal. Az a személy, akinek dióvirágra van szüksége, hezitál magában, de belül tudja, mit akar. A dióvirág segít az aggodalom, a szorongás megszüntetésében.

Kép helye Sőt, az olaszok egy kicsit bővítették is a dióvirág jótékony hatásainak leírását. Nem hagyják ki, hogy emlékeztessenek a dió és az emberi agy hasonlatosságára, és ebből levonják a következtetést, hogy a mentális zavarok kezelésére a dió már alkatilag is alkalmas. Ilyen zavarok: a fejfájás, a szédület, migrén, álmatlanság, túlérzékenység, meteorológiai frontok hatása, rosszullét, a változás korának tünetei nőknél és férfiaknál, az impotencia, végül az alkohol- és a drogelvonó kúrák fájdalma. Tehát a dió mindenre jó. Sőt, használata esetén védőaurát képez a páciens körül, ami távol tartja a negatívumokat, stabilan befolyásolhatatlanná változtatja a kétkedőket és a pesszimistákat, és az ember végre maga tarthatja kezében a sorsát. De jó is lesz!

A fejlődés, látjuk, megállíthatatlan! Hasonlítsuk csak össze az eredeti "Tizenkét Gyógyító"-beli leírással: "Diófa. Azoknak, akiknek határozott ideáik és elképzeléseik vannak, amelyek teljesen kitöltik életüket, ugyanakkor mások erősebb véleménye, meggyőződése vagy lelkesedése miatt néha hajlamosak feladni saját céljaikat és elképzeléseiket. Ez az esszencia állhatatosságot és védelmet nyújt nekik az erősebb befolyások ellen."

A különbség, ugye, szembetűnő.

Kép helye Tehát szedjünk dióvirág-cseppeket! Nem kell hozzá orvos, magunk is rendelhetünk magunknak, sőt, adagolhatjuk is!

A terjesztők azt ajánlják, 38-as sorozatot rendeljünk egyszerre, mert előre nem tudhatjuk, mikor melyikre lesz szükségünk. Már eddig is kellett volna, de nem rendeltünk.

Szóval, az esszenciákat 10 ml-es cseppentős üvegcsékben árulják. Úgy készülnek, hogy a megfelelő állapotban lévő virág vizes kivonata - 1:240 arányban hígítva - 39,5 %-os alkohollal van konzerválva.

A dióvirág-kivonatot, de minden más Bach-féle virágesszenciát is vagy önmagában használjuk, vagy más esszenciákkal kombinációban. Hogy egy amerikai példát idézzek, azokon a nehézségeken kívül, amelyeket a dióvirág-kivonat gyógyít, az ember egyidőben lehet túlterhelt, szomorú, zavart, bűntudatos, haragos, félénk, magányos, nyugtalan és hiperkritikus (aki mindenben csak a rosszat látja) is, egyszerre. Állítólag van ilyen ember is. Ilyenkor kombinálni kell a kivonatokat.

Akár magában fogyasztjuk, akár más esszenciákkal együtt, alapszabály, hogy minden kivonatból csak 2 cseppet szabad egy nap magunkhoz vennünk. Ha 2-3-4, stb. esszencia szükséges számunkra, akkor 2x-3x-4x 2 cseppet cseppentünk ugyanabba a pohár vízbe.

Kép helye De vigyázat! Az emberi szervezet tűrőképességének határa van. Ezt a határt dr. Bach 7-féle esszencia egyidejű használatában jelölte meg. Természetesen, vannak emberek, akiknek nemcsak egyféle problémája van, hanem - hadd ne soroljam - olyan gondjai is, amelyek egyéb virágok kivonatával orvosolhatók, az ilyen emberek egyszerre több probléma ellen is eredményesen vehetik fel a harcot, de legfeljebb csak 7 ellen. (Pl. ha sárkánnyal küzdünk, legfeljebb csak hétfejűvel vegyük fel a harcot.) Dr. Bach szerint az emberi szervezet ezen felül már összezavarodik, nem is tudja, mi ellen kell küzdenie.

Tehát vizespohárba, tiszta forrás-, vagy ásványvízbe csepegtessük a 2-2 cseppeket, de fontos, hogy a vízbe előbb öntsünk egy teáskanálnyi brendit! Aki a brendit nem szereti, az fogyaszthat helyette almaborecetet - mondja dr. Bach. A pohár vizet egy nap alatt, apró kortyokban, elosztva a nap folyamán igyuk meg!

A másik gyógymód, hogy a cseppeket testünk érzékeny felületeire - a csuklókra, a halántékra, a fül mögé, stb, ahogy a legjobbnak gondoljuk - kenjük. A javasolt adagolás ez esetben alkalmanként 2 csepp elkenése, de vigyázzunk, egy nap folyamán a kezelést négyszer alkalmazzuk, mert három kezelés nem hatásos!

Időben hosszan elnyúló problémák esetén ne legyünk türelmetlenek, a gyógyítás is hosszabb ideig fog tartani! Addig szedjük a cseppeket, amíg jótékony hatásukat meg nem érezzük!

Kép helye Végszükség esetén pedig, amikor azonnal kell cselekedni, és semmi más nem segít, a legjobb, ha egy csepp dióvirág-kivonatot hígítatlanul helyezünk a nyelvünkre. Ebből a célból a legjobb, ha állandóan magunkkal hordjuk, mert nem tudhatjuk, mikor ér váratlan szerencsétlenség minket. Rossz hír, baleset, stb. Ekkor azonnal cselekednünk kell.

Az esszenciákat fürdőben is alkalmazhatjuk. Egy kád vízbe 5 csepp kell.

Ne féljünk attól, hogy a kúra mellékhatásai károsak lesznek! Ne kérdezzük meg orvosunkat, gyógyszerészünket! A virágkivonatok nem mérgezőek, és nincs szenvedély-függőséget okozó hatásuk.

A terápia módszere dr. Bach szerint kíméletes, nem erőszakos, homeopatikus.

Kisgyerekeknek, akik még nem cselekvőképesek, különösen ajánlhatók a Bach-virágok, különösen a 33-as dióvirág - mondják a dílerek. (Én ezt a gyakorlatot beetetésnek ismerem.) Barbara Mazzarella könyvet is írt a dióvirág hasznáról a gyerekek szüleinek. Azt írja, a dióvirág a kisdedeket kibalanszírozza és harmonizálja, acélból, hogy boldog felnőttek legyenek. (Mert ha már cselekvőképesek lesznek, és elhagyhatják a Bach-esszenciák szedését, valóban boldogok lesznek - szerintem.)

A felnőttkorhoz közeledő gyermek lelkiállapotát így jellemzi Barbara: "Új házba, új iskolába kerülök! Nem leszek többé kisgyerek, fiatal felnőtté válok! Oly nehéz minden ilyen változás!"

Kép helye Nahát, a Bach-dió ezeken a változásokon segít át. Nemcsak a negatív energiák (Vannak ilyenek? - én úgy tanultam, energia vagy van, vagy nincs, de hogy negatívba menne át?) ellen véd meg, hanem még aurát is von a Bach-gyermek köré. (Szegény gyerek, sok gondja közt még az aurájával is törődnie kell.)

Nem folytatom Mazzarella kisasszony gondolatainak tolmácsolását.

Végül ne feledkezzünk el kedvenc háziállatainkról se, hiszen nekik is lehetnek lelki nehézségeik (a jobbmódú országokban, mert a virág-esszenciákat nem adják olcsón). Az adagolás ugyanolyan, mint emberi használatkor, és a cseppeket ugyanúgy adhatjuk az ivóvízbe, a takarmányba, vagy kenhetjük a kedvenc állat pofájára, orrára.

Csak egyre ügyeljünk. Arra, hogy manapság van megváltozóban a háziállat fogalma. Az idők kezdetétől a közelmúltig a haszonállatok számítottak háziállatnak, most meg már azokról nem esik szó, csak a kedvtelésből tartott állatokról. Pedig a tehénnek, hízónak, háztáji baromfinak is milyen jó lenne!

A Bach-virágesszenciák svájci dílerének leírásából tudom, hogy mennyire hasznos a dióvirág-kivonat a házi kedvencek számára. Nekik is vannak életük során nehéz periódusaik, amelyeken a dióvirág segítheti át őket, és önbizalmat adhat számukra.

Melyek is a háznál tartott állatok nehéz, kritikus időszakai?

És amit korábban jeleztem, ha kedvenc kerti növényeinken látunk lelki tüneteket, minden liter öntözővízbe csöppentsünk 1-2 csepp virág-esszenciát. Nehogy már ők kimaradjanak a jóból!

Kép helye M.E. Campanini Olaszországban tudományos vizsgálatot végzett 115 beteg Bach-terápiás kezelésével kapcsolatban. A betegeket három csoportban, szorongás, depresszió, illetve stressz ellen kezelték. (A dióvirág-kivonatot a depresszió ellen küzdő csoport kapta, a többi mást.) A vizsgálat részleteivel nem terhelem tisztelt Kollégámat, csak az eredménnyel.

A lényeg az, hogy a több hónapos kezelés 68 %-ban eredményes volt, 22 %-ban részlegesen eredményes, 10 %-ban eredménytelen. A fiatalabb korosztályok hamarabb és jobban reagáltak a kezelésre, míg nők és férfiak között nem volt lényeges különbség. És ami a lényeg, az eljárásban bízók 86 %-ában mutatkozott teljes vagy részleges siker, az eljárásban nem bízóknak pedig 95 %-ában.

A tanulság tehát az, hogy érdemes bízni a Bach-terápiában, mert sose tudhatjuk, mikor lesz rá szükségünk!

Sajnos, most hallom, hogy az esszenciákat már Magyarországon is terjesztik. Hát, sok még a dolgunk, amíg a dióvirágot megszabadítjuk a Bach-dílerek negatív energiáitól, káros befolyásától!

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább