Előző-------------------------------- Tartalomhoz----------------------------------- Következő

ADATOK, STATISZTIKÁK

Vázlat:
A hazai diótermelés
Dióexport és import
A világ diótermelése
Külkereskedelem világviszonylatban és az USA szemszögéből
Az Egyesült Államok és az Egyesült Európa összehasonlítása
Melléklet: Statisztikák a kaliforniai dióról.(A melléklet angol nyelvű, de az igen csekély érdeklődés miatt kár lett volna lefordítani. Az adatok között bogarászhat, akit érdekel.)

Tisztelt diótermesztő és diókereskedő Kollégáim, a hivatalos statisztikai adatok nagyonis ellentmondók. Ellentmondanak egymásnak is, a valóságnak is.

Mert ugyan ki is tudna nyomon követni minden szem diót? A dió nem alma, hogy ne essen messze a fájától. Messze is esik, és el is szállítják, nagyon messzire.

Úgyhogy ne hagyja zavartatni magát a hivatalos statisztikák által. Mert egy hivatalnok, pláne egy statisztikus honnan is tudná, hogy miről mit ír. Nem is látja, amiről ír.

Tessenek csak nyugodtan termeszteni a diót, és tessenek csak bátran adni-venni.

A hazai diótermelés

Mottó:
"egyszem diófa, ágán
egy szem dió"
(Bakos Ferenc verse: Újév)

Mennyi dió terem, tisztelt Kollégám?

Nagyon kevés. A lehetségesnek és az indokoltnak töredéke.

A hivatalos hazai statisztika szerint 2002-ben Magyarországon 1857 ha termő és 1497 ha még nem termő dióültetvény volt. És a szórvány diófák sokasága. A dióültetvények a gyümölcstermő terület 3,7 %-át teszik ki. A legnagyobb diótermő területtel Szabolcs-Szatmár-Bereg, Somogy és Vas megye rendelkezik.

A hazai diótermés - száraz, héjas dióban számolva - növekvő tendenciát mutat az elmúlt 10 évben, de messze elmarad az átkos 1950-es évektől.

Év.............Öszes termés, ezer tonna
1996.......................2,2
1997.......................4
1998.......................3
1999.......................5
2000.......................4,1
2001.......................4,4
2002.......................5

Hektárra vetített átlagot nem érdemes számolni, mert a szórvány fák száma és termése igen nagy.

A statisztika azt is kimutatja, hogy a hazai dióültetvények területének 0,4 %-át öntözik csak.

Az elmúlt másfél évtizedben a dióültetvények nagy cseréje ment végbe. Azelőtt a központilag irányítottan telepített állami gazdasági - kisebb részben termelőszövetkezeti - ültetvények alkották az ország nagyüzemi dióállományát. Így alakulhatott ki az ország egyes pontjain nagyobb ültetvény, és ennek nyomán lehetett kijelenteni az ország egyes területeiről, hogy azok a hazai diós termőtájak. Pedig ha máshol is telepítettek volna diót, máshol is lehetett volna diós termőtáj, hiszen a termőhelyi adottságok az ország túlnyomó részén jók a diónak.

Az állami gazdasági diósok jobb esetben privatizálásra kerültek, kisebb-nagyobb magántulajdonú ültetvényekké alakultak. Rosszabb esetben kivágásra kerültek (Kecskemét, Jászberény).

A földek magántulajdonának újbóli létrejöttével igen sok földtulajdonos határozta el dióültetvény telepítését a 90-es évek elejétől napjainkig. Közel 15 évre állandósult a diócsemete-hiány, mert a faiskolák - ahol a tulajdoni átalakulásokkal egyáltalán megmaradt a diócsemete-előállítás - képtelennek bizonyultak a megnövekedett igényekkel lépést tartani. Csak 2005-2006-ban fordult meg a diócsemeték kereslete, erős kínálati pozícióba csapott át, a telepítési támogatások leállása miatt. És hogy mit hoz ezen a területen az Unió 2007-13 közötti költségvetése, azt még nem tudjuk.

A hazai dióültetvények elaprózódtak. Egy ültetvény átlag 3 ha-os. Ekkora területre nem lehet gazdaságosan beruházni. (Gép, szárító, stb.) Véleményem szerint 10 ha-nál kezdődik, és ennek a területnek a többszörösénél érhető el a gazdaságos üzemméret.

Igen. De térjünk vissza a diótermő területre.

A diót kutató kht. egy 2008-as tanácskozáson bejelentette, hogy nem tudják, mekkora a diótermő terület Magyarországon.

Kár, nagy kár, ha az se tudja, aki hivatalból, az állam pénzén kutatja.

Pedig az illetékes mezőgazdasági kormányzat 2001-től eleinte évente regisztrálta személyenként a diótermesztő gazdákat, de úgy látszik, az adatot senki nem adta össze.

2004-től, uniós tagságunktól kezdve pedig század-hektáros pontossággal kell elszámolniuk a diótermesztő gazdáknak a diótermő területükkel, mert különben nem kapnak földalapú támogatást. És így se tudja a kormányzat, mekkora a diótermő terület. Mert ha tudná, megmondaná, legalább az ezzel foglalkozó kutató kht-jának. Amit ezért fizet.

Kár, nagy kár.

Dióexport és import

Tisztelt dióexportőr Kollégám, a hazai dió exportjának nagy lehetőségei vannak. Itt, Európában. Ugyanis nagyon alacsony az európai diófogyasztás. Tessék elképzelni, nem több, mint fejenként 1 db dió. Nem naponta, hetente! Az igény felkeltésével, majd kielégítésével változtathatnánk a helyzeten.

A Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács adatai:

Kép helye Héjas dió export 2001-ben, tonnában:
Németország 163,6
Ausztria 147,9
Nagy-Britannia 52,2
Olaszország 50,9
Libanon 38,7
Svájc 21,8
Líbia 20,3
Egyéb 4,0
Összesen 499,3

Kép helye Dióbél export (zárójelben az import) 2001-ben, tonnában:
Franciaország 544,0
Ausztria 313,0
Németország 267,7
Olaszország 145,9 (8,0)
Szlovákia 12,5 (75,7)
Románia 0,0 (559,4)
Ukrajna 0,0 (63,3)
Egyéb 132,0 (2,2)
Összesen 1415,1 (708,6)

2008-ra 5-6000 tonna héjas dióra becsüli a Terméktanács a magyar exportot.

Magyaros diókínálat:

Kép helye

A világ diótermelése

Világviszonylatban is nagyon kevés dió terem.

A dió a világ sok országában jellemzően házikerti gyümölcs. Ez a körülmény nehezíti a termésmennyiség megbecslését. Kereskedelmi forgalomba a világ termésének kb. 20 %-a kerül, a többit helyben fogyasztják el.

Különböző statisztikák ismeretesek. Itt a FAO adatait közlöm, a 2001-es évről.

Állam..........................Termés ezer tonnában

Kína...................................330
Egyesült Államok.......................254
Irán...................................138
Törökország............................136
Ukrajna.................................52
India...................................31
Románia.................................30
Franciaország...........................28
Jugoszlávia.............................24
Görögország.............................20
Mexikó..................................18,5
Grúzia..................................18
Olaszország.............................18
Pakisztán...............................18
Ausztria................................17
Németország.............................14,5
Chile...................................12,5
Fehéroroszország........................12
Oroszország.............................12
Spanyolország...........................10
Argentina................................8,9
Azerbajdzsán.............................8,6
Moldova..................................6,5
Magyarország.............................6,5
Bulgária.................................6
Csehország...............................6
Szlovákia................................5
Horvátország.............................4,8
Svájc....................................4
Portugália...............................3,5
Brazília.................................2,7
A FAO adatai szerint összesen....1.256.000 tonna

Egy amerikai kertészeti intézet más adatokkal szolgál, a 2002/2003-as évről.

Eszerint a világtermelés 727.000 tonna, 3 %-kal több az előző évinél.

A legnagyobb diótermelő államok (ezer tonnában):
Kína....................................323
Egyesült Államok........................249,5
Törökország..............................68
India....................................32

Eszerint a világ diótermelése:

Kép helye

Ugyanerről másik statisztikám is van:

Kép helye

Külkereskedelem világviszonylatban és az USA szemszögéből

A világexport is alacsony, 183.000 tonna, a termelés 25 %-a. A főbb dióexportáló országok adatai amerikai forrás szerint:

Kép helyeKép helye

Más adatok szerint (FAOSTAT adatai) a héjas dió külkereskedelme világviszonylatban, 2004-ben, 1000 tonnában:

Export 2004 2000-2004 átlaga Import 2004 2000-2004 átlaga
Világ 129 108 Világ 118 94
USA 47 50 Spanyolország 20 21
Mexikó 30 21 Németország 17 13
Franciaország 19 16 Olaszország 15 13
Chile 4 4 Mexikó 20 12
Bulgária 5 2 Törökország 9 4
Ukrajna 6 2 Hollandia 5 4
Hollandia 3 2 Oroszország 4 3
Kína 1 1 Moldávia 4 2
Belgium 2 1 Brazília 2 2

Mindent lehet, tisztelt statisztikus Kollégám, csak ezeket a hivatalos adatokat elhinni nem. Mert nagyon távol állnak a valóságtól.

(Egyszer résztvettem statisztikusok munkájában, a pásztói járás - amikor még volt ilyen - mezőgazdasági adatait összesítették, én pedig az adatokat szolgáltattam. Amikor valamilyen kérdésre nem volt adatom, a "megalapozott közgazdasági becslés" módszerét alkalmazták: sacc/kb. Azóta tudom, hogyan készülnek a statisztikák.)

És ugyanígy állunk a dióbél-külkereskedelem hivatalos FAOSTAT statisztikájával is:

Export 2004 2000-2004 átlaga Import 2004 2000-2004 átlaga
Világ 117 90 Világ 107 84
USA 39 30 Japán 10 9
Kína 10 8 Németország 10 7
Moldávia 11 8 Franciaország 8 7
Románia 13 8 Kanada 5 5
India 5 6 Törökország 9 4
Mexikó 10 6 Görögország 4 4
Ukrajna 8 5 Spanyolország 5 4
Chile 3 3 Egyesült Királyság 4 3
Franciaország 2 2 Izrael 3 3

Az Egyesült Államok dióexportjának és importjának adatai az Államok saját adatai alapján:

Kép helyeKép helye

Kép helye

Az Egyesült Államok és az Egyesült Európa összehasonlítása


Kép helye
Kép helye

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább