Előző-------------------------------- Tartalomhoz----------------------------------- Következő

DIÓSZABVÁNY

Vázlat:
Európai uniós szabvány
A kaliforniai szabvány
Francia szabvány
Egyéb szabványok
A dió minőségének ellenőrzése(mellékletben)

Az az igazság, tisztelt diótermesztő Kollégám, hogy diószabvány csak egy van, Uniónk szabványa, ami a magyar árudió minőségének tökéletesen megfelel. A baj az, hogy ezt senki sem ismeri, sőt, mellette egyéb szabványok és szokványok is élnek.

Nekünk viszont ismernünk kell, hogy tudjuk, miről beszélünk. Mi, diósgazdák így kerülhetünk erkölcsi fölénybe a kereskedőkkel szemben, mert azok egyébként azt hiszik, hogy ők az urak, mi pedig parasztok vagyunk. Ami egyébként igaz, de úgy is kezelnek majd minket.

Létezett az európai szabvány hatálya előtt egy hivatalos "Dióbél útmutató", ami francia, grenoble-i előíráson alapult. Eszerint:

Szín szerint:

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

Méret szerint:

Kép helye Kép helye Kép helye

De ma már a grenobe-iak is negyedesnek tekintik a nagy darabokat. (Szerintem sincs értelme megkülönböztetni.)

Kép helye

Európai uniós szabvány

A dióra vonatkozó európai uniós szabványt a 175/2001. EK rendelet írja elő. Megjelenése óta eddig háromszor módosították, 46/2003, 80/2003 és 90/2004 szám alatt. Mivel az élet és a fejlődés megállíthatatlan, további módosításai is várhatók. Kérem tisztelt Kollégámat, kísérje ezeket figyelemmel, és ha tudomást szerez róluk, haladéktalanul értesítsen, nehogy már árudiónk ne feleljen meg az elvárásoknak.

A szabvány hivatalos szövege:

A HÉJAS DIÓRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

I. A TERMÉK MEGHATÁROZÁSA

Ez az előírás a külső héjától megfosztott, csonthéjában lévő, a fogyasztóknak szállítandó dióra vonatkozik, amely a Juglans regia L. fajtáiból származik, az ipari felhasználásra szánt dió kivételével.

A "friss dió" vagy "korai dió" kifejezés olyan diót jelöl, amelyet rögtön a betakarítás után forgalomba hoztak, és amelyet nem lehet hosszú ideig eltartani, amelyről eltávolították a külső héjat, és amelyet nem kezeltek olyan módon, ami megváltoztatná természetes nedvességtartalmát.

A "száraz dió" kifejezés olyan diót jelent, amelyet normális tárolási körülmények között hosszú ideig el lehet tartani [1].

II. A MINŐSÉGRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A minőségi előírások célja, hogy az előkészítés és a csomagolás után meghatározza a héjában lévő dióra vonatkozó minőségi követelményeket.

A. Minimumkövetelmények [2]

i. Az adott minőségi osztályra vonatkozó külön követelmények és megengedett eltérések mellett a diónak az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

a) A héj jellemzői:

- ép; az enyhe felületi károsodások nem tekintendők hibának; a részben nyitott diók épnek tekintendők, amennyiben a dióbél fizikailag védve van,

- egészséges; mentes minden olyan hibától, amely befolyásolhatná a gyümölcs természetes eltarthatóságát,

- kártevők által okozott sérülésektől mentes,

- tiszta; mentes minden látható idegen anyagtól,

- száraz; mentes a nem természetes külső nedvességtől,

- a külső héj maradványaitól mentes.

A száraz dió csonthéján nem lehet nyoma a hámozásnak.

b) A dióbél jellemzői:

- ép; ki van zárva az a termény, amely a romlóhiba vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan,

- kemény,

- tiszta; mentes minden látható idegen anyagtól,

- bármilyen fejlettségű rovartól és atkától mentes,

- kártevők által okozott sérülésektől mentes,

- avasságtól és/vagy olajos megjelenéstől mentes,

- penésztől mentes,

- száraz; mentes a nem természetes külső nedvességtől,

- idegen szagtól és/vagy íztől mentes,

- normálisan fejlett: a kiszáradt dióbél nem megengedett.

c) A héjas diót akkor kell begyűjteni, ha megfelelően érett.

A dió nem lehet üres.

"Friss dió" esetében a dióbél vékony héját könnyen el lehet távolítani, és a dió belső részében lévő hártyarésze a barnulás jeleit mutatja.

"Száraz dió" esetében a dió belső részében lévő hártya száraz és morzsolódó.

Az Európai Parlament és a Tanács, a legutóbb a 98/72/EK irányelv [3] által módosított 95/2/EK irányelve [4] 2. cikkének rendelkezéseinek sérelme nélkül a csonthéj lehet mosva és fehérítve, amennyiben az alkalmazott kezelés nem befolyásolja a dióbél minőségét.

A héjában lévő diónak olyan tulajdonságokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik, hogy:

- kibírja a rendes szállítást és kezelést, valamint

- kielégítő állapotban érkezzen rendeltetési helyére.

ii. Nedvességtartalom

A száraz dió nedvességtartalma nem lehet nagyobb, mint 12 % (az egész dióra vonatkozóan) és 8 % (a dióbélre vonatkozóan) [5].

Az egész, friss dió természetes nedvességtartalma legalább 20 %.

B. Osztályozás

A héjában lévő diót az alábbi három osztályba sorolják:

i. "Extra" osztály

Az ebbe az osztályba tartozó héjas dió kiváló minőségű kell, hogy legyen. Rendelkeznie kell a fajtára, vagy a termelő ország által hivatalosan meghatározott, és a jelzésen feltüntetett fajták keverékeire jellemző tulajdonságokkal.

Lényegében minden hibától mentesnek kell lennie, kivéve a nagyon enyhe felületi sérüléseket, feltéve hogy ezek nem befolyásolják a termék általános megjelenését, minőségét, eltarthatóságát, és a csomagolásban való megjelenését.

Ebbe az osztályba nem tartozhat olyan héjas dió, amelynek a fajtáját nem lehet garantálni, vagy amely nem meghatározott keverék.

Továbbá csak a legutóbbi betakarításból származó dió tartozhat ebbe az osztályba.

ii. I. osztály

Az ebbe az osztályba tartozó héjas dió jó minőségű kell, hogy legyen. Rendelkeznie kell a fajtára, a kereskedelmi típusra, vagy a termelő ország által hivatalosan meghatározott, és a jelzésen feltüntetett bizonyos fajták keverékeire jellemző tulajdonságokkal.

Enyhébb hibák megengedhetők, feltéve hogy ezek nem befolyásolják a termék általános megjelenését, minőségét, eltarthatóságát, és a csomagolásban való megjelenését.

Ebbe az osztályba nem tartozhat olyan héjas dió, amelynek a fajtáját nem lehet garantálni, vagy amely nem meghatározott keverék.

iii. II. osztály

Ebbe az osztályba olyan héjas dió tartozik, amelyek nem felel meg a magasabb osztályok követelményeinek, de eleget tesz a fentebb említett minimális követelményeknek.

Hibák megengedettek, feltéve hogy a héjas dió megtartja a minőségének, eltarthatóságának, és megjelenésének lényeges jellemzőit.

III. A MÉRETRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A méretet vagy a minimális és maximális átmérő közti intervallumként határozzák meg (méretezés), vagy a minimális átmérő után "és efölött" vagy "+" feltüntetésével (szűrés).

Osztály | Méretezés | Szűrés |

Extra, I. és II. | | 34 mm és e fölött |

32–34 mm | 32 mm és e fölött |

30–32 mm | 30 mm és e fölött |

28–30 mm | 28 mm és e fölött |

I. és II. | 26–28 mm | 26 mm és e fölött |

II. | 24–26 mm | 24 mm és e fölött |

Megengedett hibák | Megengedett eltérések (a hibás gyümölcs száma, vagy tömege százalékban kifejezve) |

Extra | I. osztály | II. osztály |

a)A csonthéj sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés | 7 | 10 | 15 |

b)Az ehető rész sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés | 8 | 10 | 15 |

amelyből ennyi avas, rothadt, vagy rovarok által károsított | 3 | 6 | 8 |

amelyből ennyi penészes | 3 | 4 | 6 |

[1] Zárt konténerben történő szállítás esetén különös figyelmet kell fordítani a konténerben a levegő körforgásra, valamint a termék nedvességtartalmára.

[2] A hibák leírása e melléklet II. függelékében található.

[3] HL L 295., 1998.11.4., 18. o.

[4] HL L 61., 1995.3.18., 1. o.

[5] A nedvességtartalmat az ehhez a melléklethez tartozó I. függelékben szereplő eljárással határozzák meg.

IV. A MEGENGEDETT ELTÉRÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A megadott osztályra vonatkozó minőségi és méretkövetelményektől minden csomagolási egységben eltérések engedhetők meg.

A. Megengedett minőségi eltérések

A megengedett eltérések kiszámításakor, bármelyik osztály esetében, két félig üres, vagy négy, negyedében üres dió számít egy üres diónak.

Megengedett hibák Megengedett eltérések
(a hibás gyümölcs száma, vagy tömege százalékban kifejezve)
Extra I. osztály II. osztály
a) A csonthéj sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérés 7 10 15
b) Az ehető rész sérüléseire vonatkozó teljes megengedett eltérésb 8 10 15
Amelyből ennyi avas, rothadt, vagy rovarok által károsítottc 3 6 8
Amelyből ennyi penészes 3 4 6
a A hibák leírásait e melléklet II. függeléke tartalmazza.
b Friss dió esetében a dióbél hibáira vonatkozó megengedett eltérések a következők: „Extra” osztály: 8%, I. osztály: 12%, II. osztály: 15%.
c Élő rovarok, vagy kártevő állatok egyik osztályban sem megengedettek.

B. Ásványi szennyeződések

A savban oldhatatlan hamu mennyisége nem haladhatja meg az 1 g/kg-ot.

C. Megengedett méreteltérések

Minden osztály esetében, a diók számának vagy tömegének legfeljebb 10%-a lehet a jelzésen feltüntetett méretnek meg nem felelő, az alábbi korlátozások mellett:
— amikor a méretet a minimális és a maximális átmérő közötti intervallumként határozzák meg (méretezés), a diók mérete közvetlenül az adott minimális és maximális méret alá, ill. fölé esik,
— amikor a méretet a minimális méret után az: „és e fölött”, vagy „+” jelzésekkel határozzák meg (szűrés), a diók mérete közvetlenül az adott minimális méret alá esik.

V. A JELÖLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A. Egyneműség

A csomag tartalmának egyöntetűnek kell lennie, és csak egyforma eredetű, minőségű és méretű (amennyiben méretezik), ugyanabban az évben betakarított diókat tartalmazhat. Egy adott fajtát, meghatározott fajta-keveréket, vagy kereskedelmi típust tartalmazó csomagban a héjas diók számának vagy tömegének legfeljebb 10%-a tartozhat más fajtához, vagy kereskedelmi típusokhoz.

A csomag látható részének a csomag egész tartalmára jellemzőnek kell lennie.

B. Csomagolás

A héjas diót úgy kell csomagolni, hogy a terméket megfelelően védje.

A csomag belsejében használt anyagoknak újnak, tisztának és olyan minőségűnek kell lenniük, hogy megelőzzék a termék bármilyen külső, vagy belső károsodását. A kereskedelmi meghatározásokat tartalmazó anyagok, különösen papír és bélyegző használata megengedett, feltéve, hogy a nyomtatás, vagy a címkézés nem mérgező tintával, vagy ragasztóval készült.

A csomagoknak minden idegen anyagtól mentesnek kell lenniük.

C. Megjelenés

Az egy tételt alkotó csomagok tömege azonos kell, hogy legyen.

VI. A JELÖLÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Minden csomagon szerepelnie kell az alábbi adatoknak, azonos oldalra csoportosított betűkkel, olvashatóan és letörölhetetlenül jelölve, kívülről láthatóan:

A. Azonosítás

Csomagoló és/vagy feladó: név és cím, vagy hivatalosan elfogadott kódjelzés. Ahol azonban kódszámot használnak, közvetlenül a kódjelzés mellett fel kell tüntetni a „csomagoló és/vagy feladó (vagy hasonló rövidítéseket)” is.

B. A termék megnevezése
— „Friss dió” vagy „korai dió” (friss dió esetében); „Dió”, vagy „Száraz dió” (száraz dió esetén)
— Az „Extra” osztály esetén a fajta vagy a meghatározott fajta-keverék elnevezése; az I. osztály esetén a fajta, meghatározott fajta-keverék, vagy kereskedelmi típus elnevezése.

C. A termék eredete

Származási ország, és opcionálisan a termesztés körzete, vagy a nemzeti, regionális, vagy helyi terület neve.

D. Kereskedelmi meghatározások
— Osztály,
— Méret, amelyet az alábbiak valamelyike szerint adnak meg:
— a minimális és maximális átmérő alapján, vagy
— a minimális átmérő után „és e fölött”, vagy „+” jelzéssel,
— Méret elnevezése (opcionális),
— Betakarítás éve (az „extra” és az I. osztály esetén kötelező, a II. osztály esetében választható)
— Nettó tömeg
— Csomagolás dátuma (friss diónál kötelező, száraz diónál választható).
— „Minőségét megőrzi …-ig” dátummal (választható); a friss dió esetében az alábbi jelzések valamelyike: „Rövid időn belül elfogyasztandó, lehetőség szerint hűvös helyen kell tárolni”, vagy „Korlátozott eltarthatóságú, lehetőség szerint hűvös helyen kell tárolni”.

E. Hivatalos ellenőrző jelzés (nem kötelező)

I. FÜGGELÉK

A NEDVESSÉGTARTALOM MEGHATÁROZÁSA

I. MÓDSZER — LABORATÓRIUMI REFERENCIA-MÓDSZER

1. Az elv
Szárított gyümölcs nedvességtartalmának meghatározása, hőmérséklet-szabályozott kemencében 103 oC-on (± 2 oC) környezeti nyomáson hat órán keresztül történő szárítás után elszenvedett tömegveszteség alapján.

2. Felszerelés
2.1. Kerámia mozsár, megfelelő mozsártörővel, vagy ételaprító.
2.2. 1 mg érzékenységű analitikai mérleg.
2.3. 12 cm átmérőjű és 5 cm mély hengeres, lapos aljú üveg, vagy fém tárolóedények, jól záró fedéllel.
2.4. Elektromos, hőmérséklet-szabályozott kemence, jó természetes szellőzéssel, úgy beállítva, hogy a hőmérsékletet 103 oC-on (± 2 oC) tartsa.
2.5. Hatékony szárítóanyagot (pl. kalcium-kloridot) tartalmazó exszikkátor, fémlappal ellátva, mely lehetővé teszi, hogy a tárolóedények gyorsan lehűljenek.

3. A minta előkészítése

Hámozza meg a mintát, amennyiben erre szükség van, és zúzza össze a dióbelet a mozsárban, vagy vágja apróra, hogy 2–4 mm átmérőjű darabokat kapjon.

4. Tesztelési adag és meghatározás
4.1. Szárítsa az edényeket fedőjükkel legalább két órán keresztül a kemencében, majd helyezze át az exszikkátorba. Hagyja, hogy az edények és fedőik szobahőmérsékletűre hűljenek.
4.2. Négy, egyenként körülbelül 50 g-os tesztadagra végezze el a meghatározást.
4.3. Mérje le az üres edény és a fedő súlyát a legközelebbi 0,001 g-ra (M0).
4.4. Kb. 50 g tesztanyagot mérjen le a konténerbe a legközelebbi 0,001 g-ra. Az edény alján egyenletesen ossza el az anyagot, gyorsan zárja le az edényt a fedővel, majd mérje le az egészet. (M1). Ezeket a műveleteket a lehető leggyorsabban végezze.
4.5. A nyitott edényeket, mellettük a fedőikkel helyezze be a kemencébe. Zárja be a kemencét, és hagyja száradni hat órán keresztül. Nyissa ki a kemencét, gyorsan fedje le az edényeket saját fedőikkel, majd helyezze őket a szárítóba hűlni. Miután szobahőmérsékletre hűlt, mérje le a lefedett edényt a legközelebbi 0,01 g-ra. (M2).
4.6. A minta nedvességtartalmát, a tömeg százalékában az alábbi kifejezés határozza meg:
4.7. Adja meg a négy meghatározásból kapott átlagos értéket.

II. MÓDSZER — GYORS ELJÁRÁS

1. Elv

Nedvességtartalom meghatározása elektromos vezetőképesség elvén alapuló mérőberendezés használatával. A mérőberendezésnek a laboratóriumi módszerre hitelesítettnek kell lennie.

2. Felszerelés
2.1. Kerámia mozsár, megfelelő mozsártörővel, vagy ételaprító.
2.2. Elektromos vezetőképesség elvén alapuló mérőberendezés.

3. Meghatározás
3.1. Töltse meg az üveget a megvizsgálandó anyaggal (amelyet a mozsárban előzetesen megőröltek) és addig szorítsa a prést, amíg állandó nyomást nem ér el.
3.2. Olvassa le a skálán mért értékeket.
3.3. Minden egyes meghatározás után alaposan tisztítsa meg az üveget spatulával, merev sörtéjű ecsettel, papír törlőkendővel, vagy sűrített levegős pumpával.

II. FÜGGELÉK

A HÉJAS DIÓ HIBÁINAK MEGHATÁROZÁSA

A. A csonthéj hibái

Bármely, a megjelenést befolyásoló hiba, beleértve az alábbiakat:
— barnulás, vagy elszíneződés; nem természetes szín, amely egy dió csonthéja felszínének 20%-át érinti, melynek színe barna, vörösesbarna, szürke, vagy más, az adott csonthéj színétől, vagy a tétel csonthéjai többségének színétől egyértelműen elütő szín,
— rátapadt piszok, amennyiben a dióhéj felszínének több, mint 5%-át érinti,
— rátapadt külső héj, ha a dióhéj felszínének több, mint 10%-át érinti,
— hámozásból származó sérülések: a külső héj gépi eltávolításából eredő jelentősebb nyomok a dióhéjon.

B. Az ehető rész (dióbél) hibái

A dióbél megjelenését érintő bármilyen hiba, beleértve az elszíneződést és a foltokat is: olyan elszíneződés, amely a dióbél több. mint egynegyedét érinti, és amely kifejezetten elüt a dióbél többi részének színétől.

Kiszáradt dióbél: olyan dióbél, amely nagymértékben összement, ráncos és kemény.

Friss dió érési hibái: nem eléggé kemény dióbél, melynek „bőrét” nem lehet könnyen lehámozni, és/vagy melynek belső részében lévő hártya nem mutatja a barnulás jeleit.

Avasság: lipidek vagy szabad zsírsav termelődése, ami kellemetlen ízt eredményez

Üres diók: olyan dió, amelyben nem fejlődött ki a dióbél.

C. A csonthéj és a dióbél hibái:

Penész: szabad szemmel is látható penészszálak.

Romlás: Mikroorganizmusok által okozott jelentős mértékű lebomlás.

Rovarok által okozott kár: rovarok, vagy más élősködők által okozott látható kár, vagy elpusztult rovarok, vagy rovarmaradványok jelenléte

Idegen anyag: a termékhez rendesen nem kapcsolódó bármilyen anyag,

Ásványi szennyeződések: savban nem oldódó hamu.

Idegen szag, vagy íz: bármilyen, a termékre nem jellemző illat, vagy íz.

A kaliforniai szabvány

A világon a kaliforniai dióipar szabja meg a minőségi sztenderdeket. A Szövetségi Marketing Bizottság szabályai szerint minősít minden árutételt a DFA rövidítésű szervezet, amely minősítés találkozik az USA mezőgazdasági szabványaival. A DFA évtizedek óta, 1933-tól minősíti a héjas diót, és 1957 óta a dióbelet.

Az USA dió-szabványa 1968-ban lépett életbe, és 1997-ben megerősítésre került. A terminológiát kérik következetesen alkalmazni.

Méretek:

Színek:

Kép helye A hivatalos színmintával a DFA rendelkezik, más színminták csak tájékoztató jellegűek.

Jelölés:


Példa: -40/64, +14/64 jelölés azt jelenti, hogy a dióbél adott százaléka áthullik a 40/64, de fennmarad a 14/64 hüvelyk átmérőjű, kerek lyuknyílású rostán.
Megjegyzés: A négyzetes lyukú rosták némileg nagyobb méretű darabokat engednek át.

Csomagolás: A darabos és feles dióbelet 25 fontos (11,25 kg-os) hullámkarton dobozokba csomagolják. A kisebb méretekre a 30 fontos (13,25 kg) hullámkarton dobozokat használják. A diószállító konténerek 900-1800 kg dióbél befogadására méretezettek.

Ami a dióbél színét illeti, a kaliforniai szabványtól eltér az Egyesült Államok központi szabványa. Négyféle színt ismer el:

Francia szabvány

A (Grenoble-i) francia szabvány szín szerint Extra, Kép helye Arlequin Világos (I. kategória) Kép helye és Arlequin Sötét (II. kategória) Kép helye színkategóriákat állít fel. Hogy magyarra fordítsuk, az Arlequin - finoman szólva - vegyes színt jelent.

Méret szerint pedig öt méretkategóriájuk van: Entier=Egész (ez a feles dió), Écorné=Szarvatlan (ha a féldióból egy kevés hiányzik), Quart=Negyedes, Invalide=Nyomorék (nagyobb törmelék) és Brisure=Törmelék (apróbb törmelék). Kép helye

Példák a grenoble-i szokvány alkalmazására: Extra Egész, Egész és Nyomorék, Törmelék, a negyedik kép pedig a Vegyes színt mutatja.

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

Egyéb szabványok

Európában az egyes kereskedők saját minőségi osztályokat állítanak fel, nagyságra, színre.

SEDEL francia kereskedő kategóriái:

Méretek:

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

Színek:

Kép helye Kép helye Kép helye

Meyers-Wiesen német kereskedő minőségi osztályai:

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

Buna román kereskedő minősítése:

Kép helye Kép helye Kép helye

Egy az indiai diókereskedők szabványai közül: Kashmir Walnut T.C. minőségi kategóriái. A kis képekre akkor kattintsunk, ha Indiából akarunk dióbelet importálni. Egyébként nem releváns.

Ha nagyon figyelmesen nézzük, rájövünk, hogy ugyanazok a dióbelek több képen is szerepelnek, csak a színárnyalatot állították át a számítógépen, attól függően, hogy milyen minőségben akarják eladni. Hát, így vásároljon a vevő dióbelet az indiai kereskedőktől. Persze, nem minden kereskedő ilyen.
Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

Lake County kaliforniai kereskedő minősége:

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

Csak a kereskedelmi szokványok legvégén mutatom be a kaliforniai Spycher testvérek bonyolult minőségi osztályait, mert nem is éredemelnek komoly figyelmet. Remélem, tisztelt Kollégámat nem fárasztom vele, - nem kötelező áttanulmányozni, - és remélem, a gyakorlatban nem is találkozunk ezzel a rendszerrel. Egyébként a diójuk gyenge minőségű, ha tényleg így néz ki.

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább