Vissza-------------------------------- Tartalomhoz

Termesztett diófajták W-Z

W/AH/1335 Új-Zéland-i fajta. Baktérium-fertőzéssel szembeni ellenállásra szelektálták ki. Diója 50 % belet tartalmaz, jól törhető.

Ward New York állambeli. Diói átlagos méretűek, a bélarány 50 %-os. Törhetősége közepes, a dióbél íze jó.

Waterloo Kaliforniai fajta, az Eureka magoncának mondják. Dióbele világos, jó minőségű, de a héj vékony, gyakran nem jól zár, ezért tárolásra alkalmatlan. Ma már génbankban őrzik.

Watt Kanadában előforduló jelentéktelen fajta.

Weinheimer Azonos a Nr.139 fajtával.

Weinsberg 1 Német, Baden-Württembergi fajta. Közepes növekedési erélyű. Koronája kicsi, szétterülő, 7-8 m átmérőjű, ezért házikertbe ajánlják, magában ültetve. Korán termőre fordul, termőképessége közepes. Tavaszi kihajtását középkéseinek is, középkorainak is jellemzik, fagyveszélyesnek mondható. Nőelőző virágzású. Szeptember végén-október elején érik. Kedvezőtlen viszonyok között hajlamos arra, hogy a korona csúcsán levő diókat nem érleli be. Diója nagy, kimondottan hosszú, hengeres, szemre tetszetős. A dió héja gyengén barázdált, vékony. 77 db dió tesz ki 1 kg-ot. A bél nagy, jól kitölti a héjat, alakja a diónak megfelelően hosszúkás. Nagy hibája, hogy a korona belsejében fejlődött diók mérete kicsi, akár az össztermés 50 %-ában is, ezért nem piacképes. A bél aránya 46 %, dióbele jóízű, de viszonylag rövid az eltarthatósága. Ültetvénybe nem, de házikertbe, szőlőbe egy-egy fa ajánlható. Betegségekre kevéssé fogékony.


Kép helye
Kép helye
Kép helye Kép helye Kép helye

Weinsberg 2 Német diófajta. Középkései kihajtású, de a kihajtást gyorsan befejező fajta, a késői fagyokat elkerüli. Diója nagyméretű, igen vékony, sima héjjal. A dióbél aránya 50 %, a bél jóízű.

Wen 185 és Wen Zhao Feng Kínaiak, a Xinjiang-i (Hszincsiangi) kutatóállomás fajtái. Az utóbbit csak Zha 343-nak írják, rendkívül nagy diója van. A képen 1 kg látható belőle.

Kép helye Kép helye

Wepster 2 Mandzsúriai keresztezésből származó amerikai, oregoni dió. Nem elterjedt.

Westside Kaliforniai fajta, ma már génbankban őrzik.

WHES ld. TES.

Wigg Ausztráliában és Új-Zélandon termesztett fajta. Nagy diója némileg a Wilson’s Wonder diójára hasonlít. A dióbél aránya mindössze 37 %. Nagyméretű dióbele van.

Wilson’s Wonder Régi oldalrügyes diófajta. Új-Zéland-i, Ausztráliában is ültették, ezelőtt mintegy öt évvel hagytak fel vele. Nagy gömbkoronát fejleszt, későn fordul termőre. Korai kihajtású, virágzása fagyveszélyes. Korai érésidejű. Diója igen nagy, a bél aránya igen alacsony (30-40 %), mert a héj sokszor nem eléggé telt. A héj az alapi részen nem kellően zárt, ezért a bél sokszor fertőződik Xanthomonas-szal, nedves körülmények között. Gnomóniával szemben sem ellenálló. A farontó gombáknak sem áll ellen, sok termesztő panaszkodott a gyökérsérülés miatti fapusztulásra. A bél sokszor sötét színű. Magoncainak szelektálása útján igyekeznek kedvezőbb tulajdonságú diófajtákat előállítani Új-Zélandon.

Wunder von Monrepos Hollandiában (ott Wonder-nek írják) széles körben kultivált, német eredetű fajta, geisenheimi nemesítés eredménye. (A Weinsberg1 és a Nr. 26 leszármazottja.) Neve csodálatost jelent. Szabályos koronát nevel. Rendszeresen jól terem. Hím-előző virágzása van. Öntermékenyülő. Kései termésérésű. Igen jó minőségű termése van. Diója középnagy, kerekded-ovális, hosszúkás, világos, sima héjú, telt belű. A kellően szilárd dióhéj jellemzően tiszta, a burok 100 %-ban jól leválik. Dióbele belső válaszfal nélkül fejthető ki, jóízű. Minőségét hosszú ideig megőrzi. Piacképes. Betegség-ellenálló, egészséges fajta. Ültetvénybe is ajánlják.

Kép helye Kép helye

Wushu Kínai dió.

Wussan Legalább 8 db jelenleg még nem elismert fajtajelölt fut ezen a néven, indiai kísérletekben szerepelnek.

Wybaleena Ausztráliai, helyi magoncokból szelektált jelentéktelen fajta. Dr. J. E. Kenez ausztrál diótermesztő fajtája.

Xerta 119 és 122 Spanyol diók.

Xi, Xiang, Xin És hasonló neveken legalább 15-féle kínai diófajta szerepel. Ha valamelyik nagyobb jelentőségre fog emelkedni, külön is meg fogom említeni. Hát, ezek között igazodjon el, aki nem kínai! Például négy-öt újabb fajta:

Xiangling A Shandong-i gyümölcstermesztési intézet diója. Oldalrügyessége 81 %-os. A dió 12,2 g, a dióbél 8 g átlagsúlyú. A bélkihozatal aránya 65 %. A dió héja 0,9 mm vastag, aránylag világos dióbele van. A dióbél olajtartalma 68 %, fehérjetartalma magas, 25,1 %. Nagy hibája, hogy a héjat sokszor rosszul fejleszti ki. Jó talajt igényel.

Kép helye

Xifu 1 90 %-ban oldalrügyes. Diója átlag 12,5 g-os, dióbele 6,6 g-os. A bélarány53 %. A héj 1,2 mm vastag, a dióbél színe nem a legvilágosabb.

Xilin 1 Oldalrügyes termése a csúcsrügyi termés 68 %-át éri el. A dió átlagsúlya 10 g, a dióbélé 5,6 g, tehát a bélarány 56 %-os. A dió héja 1,2 mm vastag, a dióbél színe viszonylag világos.

Xiluo 1 és 3 Kínai diók, a shaanxi kutatóállomás fajtái. A 3-as 2011-ben kapott elismerést. Késői érésű.

Kép helye

Xinzaofeng A Xinjiang-i (Hszincsiang) kutatóállomás fajtája. Annyira oldalrügyes, hogy ugyanannyi dió terem csúcsrügyből, mint oldalrügyből. Az átlagos diósúly 13,1 g, a dióbél átlag 6,7 g-os. A bélkihozatali arány 51 %. A dióhéj 1,2 mm vastag. A dióbél színe világos, de nem üti meg az extra világos mértéket.

Kép helye

Kép helye Yalova 1 A Yalova-sorozat tagjai új török fajták, a yalovai kutatóintézet diói. A Yalova 1 erős, széles lombkoronával rendelekezik. Már április elején kihajt, ezért fagyveszélyes területre nem ajánlott. Nőelőző virágzású. Diói gyakran párosával teremnek. Szeptember közepén érik. Diói némileg ovális alakúak. Méretei: 4,4x3,5 cm. A dió héja közepesen vastag, kevéssé durva. Átlagos diósúlya 15,5 g. Könnyen fejthető. Átlagos bélaránya 46-48-49 %. Fehérjetartalma kiemelkedő, 20 % feletti. Törökország több régiójában is ajánlják telepítését. Nemcsak száraz, hanem friss diónak is alkalmas. Porzónak a Yalova 4, Kaplan és Sebin fajták jók.

Kép helye Kép helye Kép helye

Yalova 2 Hímelőző virágzású. Átlagos diósúlya 16,5 g. Átlagos bélaránya 46 %. Méretei: 5,2x3,9 cm.

Kép helye Yalova 3 Középerős növekedésű. Koronája elágazó, széles. Nőelőző virágzású. Dióit kettes, hármas csoportokban hozza. Szeptember közepén érik. Méretei: 4,3x3,3 cm. Átlagos diósúlya 12-13 g. A dió ovális, vékonyhéjú. Átlagos bélaránya 53 %. A dióbél a héjból könnyen kifejthető. Olajtartalma 69 %. Magas, 21 %-os fehérjetartalmú. Különböző régiókban egyaránt telepíthető. Porzói: Yalova 1, Bilecik, Tokat 1.

Kép helye Kép helye Kép helye

Kép helye Yalova 4 Sokat telepítenek ebből a fajtából Törökországban. Gyengébb növekedésű fajta. Korai virágzású, ezért a késői fagyoktól védett területekre ajánlott. Szeptember közepén érik. Dióit kettős-ötös fürtökben hozza, ezért átlagos diósúlya alacsony, 12,9 g. Méretei: 4,1x3,3 cm. A bél a héjat jól kitölti, jól törhető. Átlagos bélaránya 52-56 %. Olajtartalma 69 %. Porzói: Yalova 1, Kaplan 86.

Kép helye Kép helye

Yarivsky (Jarivszki) Ukrán fajta, a pridnyisztrovszki kutatóállomás diója. Megbízható hozamú dióként jellemzik. Koronája kicsi, kerek. Csúcsrügyön terem. Szeptember végén érik. Diói nagyok. A dió héja vékony, könnyen törik. A belső válaszfalak vékonyak. A bélarány 50-53 %. A bél olajtartalma 68-70 %. A gombabetegségnek viszonylag ellenáll.

Yavuz-1 KR-2 néven említve

Yihe 1 2011-ben elismert kínai fajta, a Hebei-i kutatóállomás fajtája.

Yondong 6 és 24 Koreai diók. Yongdong-nak is írják.

Youngs B1 és Youngs B4 Kanadai, Ontario-i fajták, a Broadview magoncai közül szelektálva. A hideget csak mérsékelten tűrik, sok egyedük mutat visszafagyás miatt torz koronát. A dióbél nagyobb, édesebb, mint a Broadview-é. Bakteriózisra fogékonyak.

Yöntem 2 Régebbi török fajta.

Yuanfeng Kínai dió, a Shandong-i kutatóállomás fajtája.

Kép helye

Yunxing A kínai, jünnani erdészeti kutatóintézet legalább 3 gyümölcstermő dió fajtajelöltje fut ezen a néven. Még nem elismert fajták. Közös jellemzőjük a korai érési idő.

Z-59, Z-60, Z-61, Z-62 Szlovén fajtajelöltek, a ljubljanai egyetem jelöltjei. Származásukat tekintve szlovén tájszelekciók. Kései fakadásúak. Az 59-es erősen oldalrügyes, ezért termésmennyiségre kiemelkedik a többi közül. Magbele világos, ugyanúgy, mint a 60-asé is. A 60-as és a 62-es jellemzően kései, májusi kihajtású, a 61-es pedig április 25-30 közötti. Általában közepes bélminőségűek. Baktériumellenállóknak tekinthetők.


Kép helye
Kép helye
Kép helye
Kép helye
Kép helye
Kép helye

Za Mu Taj és Zha 343 Kínai diók. Jól törhetők. (ld. Wen 185)

Zarja Vosztoka (Kelet Hajnala) Oroszországi fajta a Kubáni alföldről. Bár diótermő, csak mint alanyfajtát említik.

Zatisenszkij Oroszországi fajta a Kaukázus vidékéről. Diója igen apró, 23-24 mm-es, dióbél-aránya igen magas, 64-65 %.

Zeiabadi vagy Zia-abadi Iráni árutermelő diófajta, mindkét néven írják.

Zhonghe 1, 2 és Zhonghe duanzhi Kínai fajták, a Zhengzhou-i (csengcsui) gyümölcstermesztési intézet diói, a Jangce alföldjéről.

Az 1-es 2004-ben került elismertségre. Igen korán, élőhelyén már júliustól(!) érik. Átlagos diósúlya 11,6 g, a bélarány 58 %. A dió vékony, 1,0 mm-es héjú. A szárazságot, sivárságot eltűri. Persze, dióbele a hőségben ilyen lesz:

Kép helye

A Zhonghe 2-es elismertsége ugyancsak 2004-es. Egy hónappal az 1-es után érik, élőhelyén augusztusban. Korai érésű diónak számít. Diója nagyobb, 16,7 g átlagsúlyú. A dióbél aránya 55,5 %. Héja ugyanúgy 1,0 mm vastag. Szintén szárazságtűrő fajta.

Kép helye

A harmadik fajta a sorozatból a Zhonghe duanzhi. Fája kisnövésű. Meleg éghajlatú élőhelyén szeptember közepén érik, átlagosan 83,7 %-ban oldalrügyből. Átlagos diósúlya 15,3 g, bélarány 63,8 %, héj vastagság 1,0 mm. Bár a fajtaleírás az előző kettőnél is említ oldalrügyességet, a három közül ez a jellemző oldalrügyes fajta. Ezt is szárazságtűrőként jellemzik.

Kép helye

Zhonglin 1 Újabb, oldalrügyes fajta, a Kínai Erdészeti Akadémia fajtája. Az oldalrügyesség mértéke a csúcsrügyön hozott termések 90 %-át is eléri. A dió méretei: 4,0 x 3,7 x 3,9 cm. A dió átlag 14 g súlyú, a dióbél pedig 7,5. A bélarányt 54 %-ban adták meg. A dióhéj 1,0 mm vastag, a dióbél színe igen világos. Fehérjetartalma magas, 22,2 %. A Rhizoctonia solani-ra érzékeny, csemeteelhalást okoz ennél a fajtánál.

Kép helye

Zhonglin 5 Ugyancsak az Erdészeti Akadémia fajtája. 1989-ben ismerték el. Ugyanolyan hosszú, de valamivel keskenyebb, mint az 1-es. Méretei: 4,0 x 3,6 x 3,8 cm. A dió átlagsúlya 13,3 g. A dióbél aránya 58 %. A dióhéj 1,0 mm vastag. Olajtartalma átlagos, 68 %, fehérjetartalma kiemelkedő, 25,1 %. Jó talajt igényel.

Kép helye

07-KOR-I Török diófajta. Csak egy tudományos kísérletben említik.

60-TU-1 lásd: Tokat 1.


Tisztelt diófajta-ismerő Kollégám, könyvem műfajából, az eiszagógéból adódóan a diófajták ismertetésének végén meg kell szerényen jegyeznem, hogy az itt leírt diófajták nem teljeskörűek. A FAO hasonló tárgyú összeállítása részletesebb.

Igaz, abban sok ország diófajtái (Egyesült Államok, Kína, India, stb.) nem szerepelnek.

És a szemléletünk is más. Ők katalogizálnak, én pedig megpróbáltam a fajtákat emberközelbe hozni. Hogy lássuk, a világ diói mennyire hasonlók vagy különbözők.

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább