Vissza-------------------------------- Tartalomhoz

6. VESZPRÉMI DIÓS

Egy 12 éves dióültetvény képei következnek, Veszprém megyéből. A termesztés gondos, jól gépesített, még a diószüret gépesítését is megoldotta a Kolléga. A képek metszés után készültek:

Majd megnézzük még lombos állapotban is. Ha lesz rá időnk.

7. POGÁNYI DIÓS

Pogány határában látható az ország legszebben gondozott dióskertje, Horváth Zoltán és felesége, Bertram Ivett tulajdona. A talajadottságok jók.

A telepítés fokozatosan, több lépcsőben történt. Jelenleg négyezer diófából áll az ültetvény, főleg a három alapfajtából (A-117, M-10, T-83).

Ültetéskor jelentős mennyiségű szervestrágyát kaptak a csemeték, azóta talajerőpótlás nem történt. Az öntözés még nincs megoldva, az a távlati tervekben szerepel. Mindössze a kezdeti fejlődést gyorsították meg a fákhoz szállított vízzel. Az elmúlt években elég eső esett.

A fasorok igen keskenyen füvesek, a művelés gondos, gyomot véletlenül se látni. A füves fasor egyben minimális teraszként is szolgál, csökkenti az eróziót. A sorközök tiszta, művelt állapota meglátszik a fák jó fejlődésén.

A gondozás mintaszerű, a fejlődés igen szép. A metszés, sebkezelés gondos.

A vállalkozás kielégítően gépesített. Két traktor munkagépekkel, permetező, rázógép, mosó, buroktalanító, szárítókamra, héjas diót osztályozó henger áll rendelkezésre.

A két utolsó képen a diószárító, tároló, törő, válogató, stb. épület látszik. A szárítót nyesedékkel, dióhéjjal fűtik, vegyes tüzelésű kazánról.

A diótermést részben héjasan, részben bélként adják el.

A vállalkozás fejlesztése folyamatos, mindig a szükségletek és az anyagi lehetőségek szerint halad.

8. ALATKAI KISDIÓSOK (Szabó Béla, Gazsó Ferenc)

Alatka homokbuckás vidéke nagyon hangulatos. Hát még, ha dióst is telepítenek rajta!

Mintegy egyhektárnyi gyengén termő területet diófákkal hasznosít a tulajdonosa, 10 x 10 m-es térállásban, ha jól emlékszem, M-10-es fajtával. A fák még fiatalok, de szépek.

Az altalaj terméketlen sóder, azzal az előnnyel, hogy többméteres mélységben kiapadhatatlan talajvíz van, a valamikori Tarna-mederben. Amíg viszont meg nem nőnek a fák, ilyen helyen az öntözés létszükséglet.

A következő tavasz esősen indult Alatkán.

A másik kert még kisebb, alig nagyobb, mint egy lakóházé. A ház is elkészül nemsoká, addig a diófák is megnőnek. Szép lesz.

9. VASI DIÓBIRTOK

A dióbirtok a közismert Jeli arborétum közelében 50 ha-on terül el, csehimindszenti telephellyel, Csipkerek területén. Varga Árpád és családja jegyzi. Itt csak az első három év képei láthatók, a dióbirtokos blogjában részletesebb a dokumentáció.

De idővel meg fognak nőni.

10. JUHÁSZ NÁNDOR, BOCONÁD

Nehezen található meg Juhász Nándor dióskertje. Eleinte Tarnaméra határában kerestem, de Boconádon van. Sajnos, a valamikori tsz-földút eleje ma már magánút, ezért ajánlatosabb a faluból kiindulni, és Novák Tündéék lakóháza mellett a földútra térni.

Szépen körbekerített, mintegy 8 ha területű, 10x8 m térállású dióst találunk Boconád jobb minőségű, homokosabb részén, ahol akár 100 hektáros gyümölcsöskertnek is ideális helye lenne. Nem gondoltam volna.

A széles sorközök gondosan műveltek, - a sorok nem, - a fák fejlődése ma már szép.

Bár már tízéves az ültetvény, eddig gyengén termett. Nemcsak tavaly, idén is erős fagykárt szenvedett. De majd lesznek jobb évek is.

A tulajdonos elmondása szerint ültetéskor és a korai években több hibát is elkövetett, ezek közül a legjelentősebb a tősarjazás elmaradása, ami abból adódott, hogy súlyosabb betegség miatt hosszú ideig nem látogathatta meg a dióst. A tősarjazást másra bízta.

Na, ez az, tisztelt diósgazda Kollégám, amit egy diósgazda nem tehet meg, mármint azt, hogy a dióskert soron következő, szükséges munkáinak felmérésével mást bíz meg. Mert nemcsak a jószágot, a diófát is a gazda szeme hízlalja.

Sajnos, mára a tősarjak annyira megerősödtek, hogy láncfűrésszel kellett kivágni. És mivel a fűrész a föld színénél dolgozott, a fűrészlánc-szükséglet 1 db/ha-t tett ki.

10. KAKUK PÁLNÉ, SZELEVÉNY

A szelevényi tanyavilág gyönyörű, jól termő barna homoktalajon fekszik. Ennek az egyhektáros birtoknak a gazdája megözvegyült, és bár Ilike néni szorgalmas, sajnos, koránál fogva már nem bírja úgy a munkát. Ezért a család úgy döntött, hogy a szőlő és más gyümölcsök helyét fokozatosan a dió foglalja el. És dícséretükre legyen mondva, fajtadió oltványokat, Tiszacsécsi 83-as fajtát telepítettek.

Nagyon szép, gondozott az állomány, igaz, a traktormunkát szolgáltató végzi.

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább