Vissza-------------------------------- Tartalomhoz

HAZAI DIÓSKERTEK KÉPEI

Vázlat:
Állami gazdaság
Termelőszövetkezet
Másik tsz
Diótelepítés
Bio-diós
Az Alföldön
Dombvidéken
Borsodban
A Dunánál
A dél-békési löszháton

Tisztelt diótermesztő Kollégám, hazai kollégákról vagy jót, vagy semmit.

A jót a hazai diótermesztők fejezetében és a bio-dió termesztőkről szóló részben mondom majd el.

A semmit pedig itt.

Név nélkül.

Csak a képeket mutatva, egyéni tanulmányozásra. És azért is, hátha Kollégám is megérez valamit abból a hangulatból, amit én éreztem a különböző diósokban.

A kedvet, hogy dióskertben éljen, dolgozzon.

És ha dióskertje így néz ki, saját elképzelése szerint tegye rendbe, gazdagon termővé.

Hol is kezdjük a dióskertek megtekintését? Hát, természetesen, a dióskert kapujánál.

Ez nem vicc, tényleg így néz ki egy 8 ha-os dióskert személybejárata. Télen csak a nyulak járnak a kapu alatt.

Most nézzük sorra a kerteket.

1. Egy volt állami gazdasági, ma már idős dióskert képei, először fölülről, utána pedig a fák közül:

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

2. Egy volt termelőszövetkezeti, ma magántulajdonú dióskert. A kert nem nagy, néhány hektáros. Tulajdonosa több mint 10 éve csak az aljnövényzetet képező takarmánynövény (jelenleg vöröshere) kaszálásával és a diótermés összeszedésével foglalkozik. Más gondozásban a kert nem részesül.

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

Amióta nem láttam, kiküldött kémeim azt jelentették, már nem találják meg a faluban a volt tsz-dióst. Pedig a diótermesztés terén nagy múltú községről van szó, diója, diófesztiváljai országos hírűek.

Persze, a kémek se mondanak mindig igazat. Mert az nem lehet, hogy ahol országos diófesztivált tartanak, ott ne legyen dióültetvény.

3. Ez is tsz-diós volt. Mai tulajdonosa sorsára hagyta a száraz, agyagos Szamos-öntésen. Egyáltalán nem műveli. A felvételek egy nagyobb esős periódus után készültek.

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

4. Szolnokot elhagyva Törökszentmiklós közelében látható a surjányi 25 ha-os diótelepítés. Igen, diótelepítés, mert gazdája eltelepítette. Az állami támogatást felvette, a diófákat nem gondozza. Bizony, ennek a kertnek már teremnie kéne, de egy árva petákot nem fial.

Kép helye Kép helye Kép helye

De ne legyünk igazságtalanok, van ilyen Sonkádon is, Bujákon is.

Az előző képek készítése óta van némi változás. Felhagytak a búzatermesztéssel a diófák között. Már biztosan ráfizetésessé vált.

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

Az újabb képek készítése óta ismét megváltozott a diótelepítés képe. Lejárt az állami támogatás időtartama, ki lehetett vágni a dióst.

Ma már látható, hogy nem látható.

5. Egy bio-diós kert:

Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye Kép helye

6. Itt már nem állom meg, hogy ne kommentáljam a képeket.

Egy alföldi dióskert a Nagyalföld közepén, Túrkevén, az ország legjobb földjén. Számomra hihetetlen, hogy ilyen jó föld létezik, azt mondják, 56 aranykoronás. Akkor is sok ez, ha tudjuk, hogy a hazai földhivatalok a termőre fordult gyümölcsös aranykorona-értékét átminősítik, és - szerintem indokolatlanul - igencsak megnövelik.

A dióskertet egy idős, elismerten nagy tudású kertész telepítette saját számára, de koránál fogva már nem tudta tovább művelni, ezért eladta. A kert bő 5 ha területű. A fényképek készítésekor a telepítés mindössze 8 éves volt.

Azért bocsátottam előre a földminőséget, a gazda tudását és a fák korát, hogy lássuk, mindez együtt mire képes. Úgy néznek ki a diófák, mint máshol az öt évvel idősebbek. Fejlettségük rendkívüli.

Kép helye Kép helye Kép helye

Fajtájukat illetően M-10-esek, ennek a fajtának minden erényével és hibájával. Ez a fajta nagy termésre képes. Jó földön, ha megadják neki, ami kell, igen nagyra. Hihetetlenül nagyra. De meggyőződtem róla, hogy igaz, valóban megtermi 8 évesen a hektárankénti 3 tonnát, a kert egészében a 15 tonnát.

Diószüretkor a kertbe belépve már látszik a nagy termés. 3 személykocsi és több mint 30 kerékpár várja a bejáratnál a munkaidő végét. Több mint 35-en dolgoznak egyszerre az 5 hektáron.

Kép helye
Kép helye
Kép helye

De nem mindig volt ekkora a termés. Tavaly csak annyi termett, amennyi a kert gazdáját és családját egy évre ellátta dióval. Ez az alkalmazott fajta első hibája. A másik a betegség-érzékenység. Idén főleg a gomba hatalmasodott el, ami a termésen is meglátszik, és igen erős a korai lobhullás. De látszik a kertben baktériumkár is.

Kép helye
Kép helye

A kezdeti években gondosan művelték a kertet, öntözést is kapott, ezek eredménye a nagy növekedés. A fák térállása 9x9 m, és mégis mára már összeérnek a fák hosszában is, keresztben is.

Kép helye

A gyors termőre fordulást, a korai nagy termést az idős szakember azzal is elősegítette, hogy a fák ágait igen-igen alacsonyan meghagyta. Ilyen alacsonyan erősen szétterülő nagy ágakat én más dióskertekben még nem láttam.

És egy nagyon érdekes dolog, a lekötözés. Erről is szólni kell, mert a világon nincs még egy ilyen.

Tisztelt gyümölcstermesztő Kollégám jobban tudja, mint én, hogy a gyümölcsfák ágaiban a növekedési hormon koncentrálódása csökkenthető, ha a gyümölcsfák, leginkább az almafák ágait vízszintesre kötözzük. Ezen alapul a sövényművelés, a gyümölcsfa energiáit növekedés helyett termésképzésre fordíthatjuk.

Ezt az elvet diófa esetében még nem igazolta senki, a diófa - az oldalrügyes fajták kivételével - csak a csúcsrügyben hoz nővirágot. A nagy tudású idős kertész viszont a diófa összes elérhető ágát lesúlyozta drótra kötött tégladarabokkal.

Kép helye
Kép helye
Kép helye

A képeken látottakkal azonos habitusú a kert összes fája. A betelepített porzófák is, amelyek ebben a gombafertőzött időben egészségesen zöld lombjukról ismerszenek meg. Fajtájukat illetően van a porzók között A-117-es, de van teljesen értéktelen, jellemzően mogyorónyi diókat termő is. A kert jelenlegi gazdája ezen fák termését - ingyen - legjobb dolgozóinak ígérte oda.

Kép helye
Kép helye

Meg is érdemlik, mert fűkaszáláskor komoly munkát végeztek traktorral a sorközök középső sávjában és kézi kaszával a koronák lelógó, szétterülő ágai alatt. A kert gépi művelhetősége érdekében előbb összeszedték az előző tulajdonos által otthagyott téglákat. Két pótkocsirakománnyal vittek ki a kertből. Ezután kaszáltak, gondosan. A fák alatt esetleg egy-egy vadon kelt magonc-csemetét hagytak csak meg.

Kép helye
Kép helye

Annak ellenére, hogy a kert művelése idén a minimumra korlátozódott, termés, az van bőven. Bizony, kertjüket odaadó gondossággal művelő diótermesztő kollégák is megérdemelnének - no, jól van, ne túlozzunk - legalább feleennyi termést. A dió értékesítése a fa alól, nedvesen, napi elszállítással egy diószárító, kereskedő cég részére történik, olcsón.

Kép helye

7. Egy földbirtokos dióskertje, jelenleg eladás alatt áll.

A kert 8 ha-os, a gödöllői dombság északi részén, már Vác közelében fekszik. Északnyugatra a Visegrádi-hegység látszik, a Duna túlpartjáról. A kert enyhén lejt nyugati irányban, ami kedvező a májusi fagyok kivédése szempontjából.

Kép helye

A kert fái a megtekintéskor 8 évesek voltak, már amelyik túlélte az első négy év aszályát. Amelyik nem, azt gondosan újratelepítették. Helyesebb is újratelepítésnek nevezni, olyan nagy arányú a pótlás.

Kép helye

A fák fejlődése az első négy évben igen gyenge volt, öntözés nincs a kertben. A második négy év csapadékosabb időjárásának köszönhetően már megfelelő a hajtásnövekedés.

A kert talaja savanyú, gyengén termő homok, ami önmagában nem lenne baj, ha a tápanyagutánpótlás is meg lenne oldva. És az öntözés.

Látogatásunkkor a kert talaja szépen elművelt, téli állapotban volt. A talajmunkát rendszeres tárcsázással oldotta meg a tulajdonos. Nagy traktorral, széles tárcsával. Elfért a nagy gép a diófák között, mert a fák térállása tág, 10x10 m, és a géppel nem kellett közvetlenül a fák mellett járni.

Kép helye

Hosszában is, keresztben is művelt a talaj, de a fák alatt mintegy 2,5-4 m2-es négyzetet nem művelnek. Igaz, a diófák alsó ágai a talajra borulnak, és csökkentik a fa tövében lévő gyomosságot. A tulajdonos véleménye szerint egy speciális alanyra történt oltás eredménye az igen alacsony elágazás, a földet érő alsó ágak. Szerintem az alanynak erre nincs hatása, a diófa metszés nélkül szívesen vesz fel bokorfa alakot, szeret alacsonyan ágakat indítani.

Kép helye

Azért borulnak az alsó ágak a talajra, mert a fák eddig még nem voltak metszve, csak a gép által letört ágakat vágták le.

A telepítés is, a pótlás is A-117-es fajtával történt, ami jellemzően nagyra növő fajta, de ez még nem látszik a fákon.

A kerten kívül két oldalon is erdő terül el, lombrágó kártevők már eddig is léptek fel. A kert gondosan körül van kerítve, vadkár az elhagyatott vidék ellenére sincs.

Kép helye

Az ültetvény fő problémája a fák gyenge növekedése. Bizony, soká lesz még bőven termő diós a kertből.

Kép helye

Bár a remény megvan rá.

Kép helye

Úgy hallom, sikerült eladni ezt a dióst.

8. Egy borsodi dióskert

Ez a szendrői diós nem azért került ebbe a társaságba, mintha erről is rossz véleményem lenne. Nincs egyáltalán véleményem róla, csak futólag, az útról láttam. Ha jobban megismerem, valószínűleg átkerül a hazai diótermesztők fejezetébe.

Kép helye

9. A Duna mellett

A Dunaág mellett gyengén termő, majdnem fehér színű homok alkotja a talajt. Méteres, másfél méteres mélységben pedig vízzáró agyagréteg fekszik. Szóval, nem ideális a diónak. Mégis milyen szép diófák nőnek itt! A gyomokat pedig nézzük el, hiszen idén rendkívül esős évünk volt.

Kép helye

Két részletben összesen közel 40 hektáros ez az ültetvény.

10. A dél-békési löszháton

Gyönyörű, dúsan termő talajai vannak a dél-békési löszhátnak. Terem is bőven, gabonától dinnyéig mindent. Egy hibája van a térségnek: Hiányzanak róla a nagykiterjedésű dióültevények. Pedig micsoda pénzt hozhatnának ennek a szegénysorsú vidéknek!

Egy kivétel van, egy idős vállalkozó két állattenyésztő telepének területe, összesen - ha így igaz - 30 hektár kiterjedésben. Alsószentiváni 117-es fajtából.

Kép helye
Kép helye
Kép helye

Kár, mert mennyi diótermesztő nagyüzem elférne a megyében!


Tisztelt érdeklődő Kollégám, most már, hogy idehaza tájékozódtunk, megnéztünk néhány hazai dióskertet, e szakmai tudással felvértezve kitekinthetünk külföldre is. Erről szólnak a következő fejezetek, hogyan termesztik a diót idegen vidékeken.

Csak ha már bejártuk a világot, térünk vissza a diófák növényvédelmére, a diószüretre és az azt követő munkákra. A nagyobb munkák előtt utazgassunk egy kicsit. Addig se kell dolgozni.

---------------------------------------------- Fel------------------------------------- Tovább